education - חינוך האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים
 
   
 
 
 
 
 
 
 אודות תכנית "אמירים" לטיפוח מצטייני בתי ספר
 

האגף למחוננים ומצטיינים בשיתוף אגפי הגיל, מפעיל החל משנה"ל תשס"ח תכנית בה נוטלים חלק מבתי הספר היסודיים ועל יסודיים. במסגרת התכנית מופעלות בבתי הספר הללו מסגרות לימוד בית ספריות לתלמידים מצטיינים. בתי הספר המשתתפים בתכנית מפתחים ומפעילים תכניות המטפחות מצוינות בית ספרית והמזמנות אתגרים חדשים למצטייני בית הספר.

 

התכנית המומלצת לטיפוח מצוינות והצטיינות מבוססת על מודל ההעשרה המשולש של פרופ' רנזולי. מודל זה הנו המודל  הנפוץ ביותר בארה"ב ופורסמו לגביו מחקרים רבים המעידים על הצלחתו (ון טסל בסקה, 2007). התכנית מתחילה בבית הספר היסודי  נמשכת לאורך שנות הלימוד בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה, ומתמקדת בחשיפת תכנים ייחודיים שלא מתוך תכניות הלימודים הרגילות, ובלמידת מיומנויות חשיבה ובכללן מיומנויות חקר.

 

 

מטרות התוכנית

 1. עידוד בתי הספר לטפח מצוינות והצטיינות של תלמידים ומורים.
 2. פיתוח אווירה ותרבות המעודדת מצוינות והצטיינות הן של תלמידים והן של מורים
 3. הרחבת הידע והמיומנויות של אנשי החינוך בהוראה ובטיפוח הצטיינות של תלמידים ומורים.
 4. פיתוח תכניות ייחודיות, שיאפשרו לתלמידים ולמורים לבחור ביעדים להצטיינות ולממש אותם כיחידים או/ו בקבוצות.

 

לאילו בתי ספר מיועדת התכנית?

 1. בתי ספר יסודיים וחט"ב מכל המגזרים.
 2. בתי ספר המעוניינים לטפח תלמידים מצטיינים והמוכנים לעמוד בדרישות התכנית.
 3. בתי ספר שאין בהם מסגרות ממוסדות/תכניות ו/או כיתות לתלמידים מצטיינים.
 4. בתי ספר בהם למנהלים ניסיון משמעותי וכן אופק שירות של שלוש שנים לפחות.
 5. בתי ספר בהם פועלים צוותי מורים המעוניינים והמתאימים מבחינה מקצועית לעסוק בהוראת תלמידים מצטיינים, לרבות רכז מתאים.
 6. בתי ספר בהם מתקיימים תשתיות ומשאבים המסייעים בפיתוח התהליך.
 7. בתי ספר הרואים בתכנית בסיס לקידום תרבות של מצוינות בית ספרית.

 

מחויבות האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים-משרד החינוך (כפוף למסגרת התקציב):

 

הקצאת 10 שעות תקן המיועדות לפתיחת שתי קבוצות "אמירים", ההקצאה בשיתוף המחוזות. השעות מיועדות להוראה. 

ליווי והנחייה של מדריך מטעם האגף למחוננים ולמצטיינים המגיע לבית הספר. 

השתלמות בת 30 שעות על פי מתווה ה"אופק החדש" במשך שנתיים לצוותי "אמירים", למנהלים (בתיאום עם "אבני ראשה") ולסגנים.

 

מחויבות בית הספר:

איתור מורים מומחים להוראת הנושאים שנבחרו.
מינוי רכז מצוינות בית ספרי ותגמולו ע"י בית הספר.
איתור התלמידים המצטיינים על פי הקריטריונים של התכנית.
שיבוץ שעות ההוראה על פי ההנחיות ועל פי המודל של התכנית.
הגשת תכנון יחידות הוראה של הקורסים בהתאם למתווה.
ארגון מסגרת זמן להנחיית צוות "אמירים", כולל המנהל, ע"י המדריך.
השתתפות המנהל, הרכז והמורים המלמדים בתכנית בהשתלמות לאורך שנתיים.
החל מהשנה השנייה - הוספת שעות הוראה מתקן בית הספר להרחבת התכנית.

 

בתי ספר בהם פועלת התכנית בשנת תשע"ז

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/02/2017  

עדכוני rss