education - חינוך האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים
 
   
 
 
 
 
 
 
קבלה למסגרות ייחודיות למחוננים בחינוך העל-יסודי, לתלמידים הלומדים השנה בכיתות ו'-י'
 

קבלה למסגרות ייחודיות למחוננים בחינוך העל-יסודי לקראת לימודים בשנת תשע"ח

האגף למחוננים ולמצטיינים במשרד החינוך מפעיל כיתות ייחודיות לתלמידים מחוננים המשולבות באחד מבתי הספר העל יסודיים במספר יישובים ברחבי הארץ . כיתות אלה הנן כיתות על-אזוריות. לחצו לצפייה ברשימת בתי הספר העל-יסודיים בהם פועלת כיתת מחוננים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה.

 

לפני שתבצעו את הרישום, אנא קראו את כל המידע לפני פניה לאגף או ביצוע הרשמה, על מנת להבטיח את זכויותיכם.

 

למידע בשפה הערבית בנושא קבלה לתכניות ייחודיות למחוננים בעל יסודי .

 

לטופס מקוון - הגשת מועמדות לקבלה לכיתות הייחודיות

 

תנאי הקבלה לכיתות הייחודיות למחוננים בחינוך העל-יסודי

 1. מבחן קבלה הנערך מטעם האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, באמצעות הזכיין המאושר לכך בלבד (מכון קרני).
 2. ראיון קבלה אישי ו/או קבוצתי המתקיים על ידי הצוות הפדגוגי בבית הספר.
 3. מקום פנוי בכיתה.

תנאי הקבלה עבור תלמידים בוגרי מסגרות מחוננים בשנתוני המעבר (מיסודי לעל יסודי) בלבד

 1. תלמידים בוגרי כיתות מחוננים ביסודי (שאותרו ולמדו בשנתיים האחרונות לכל הפחות במסלול הקיים ביסודי). תלמידים אלה נדרשים לעמוד בתנאים 2 ו- 3 בלבד.
 2. תלמידים בוגרי תכניות המחוננים במרכזי יום העשרה (שאותרו ולמדו במרכזי ההעשרה בכיתות ה'-ו') שהישגיהם בבחינה לא יגיעו לאחוזון הנדרש לקבלה - על בסיס מקום פנוי, יפנה האגף לקבלת חוות דעת של הצוות החינוכי במרכז. חוות הדעת תינתן על בסיס דף קריטריונים אחידים שאושר על ידי ועדת ההיגוי המקצועית של האגף והייעוץ המשפטי במשרד החינוך. ציון חוות הדעת ישוקלל עם ציון הבחינה, על סמך תוצאות השקלול יוחלט האם התלמיד יוזמן לראיון קבלה אם לאו. הודעות תשלחנה בכתב.

הגשת מועמדות לקבלה לכיתות הייחודיות

תלמידים המעוניינים ללמוד בכיתות הייחודיות בחינוך העל-יסודי נדרשים להירשם באמצעות טופס מקוון הנמצא באתר האגף ובאתר המכון הבוחן .

תלמידים המתגוררים בישובים בהם פועלות הכיתות, יופנו לכיתה הפועלת ביישובם.
תלמידים המתגוררים בישובים בהם לא פועלות כיתות מחוננים יופנו לכיתה הפועלת בסמוך לאזור מגוריהם. תלמידים אלה צריכים לציין בטופס המקוון את הכיתה אליה הם מבקשים להיות מופנים.

הרישום למבחן

הרישום למבחנים יערך השנה החל מ 23.12.2016 ועד 21.2.2017 באמצעות הטופס המקוון בלבד.
המבחנים יתקיימו עד סוף חודש פברואר 2017  לקראת שיבוץ התלמידים שימצאו מתאימים בכיתות המחוננים בשנת הלימודים תשע"ח.             
המבחנים מתקיימים במספר מרכזי בחינה בארץ ובמספר מועדים.

שימו לב: אין לשלוח תלמיד חולה לבחינה!

מבחן הקבלה לכיתות המחוננים בחינוך העל-יסודי נערך מטעם האגף באמצעות גוף מקצועי שנבחר במכרז של משרד החינוך (מכון קרני). המבחן כרוך בתשלום הורים בסך 200 ₪ במזומן או בהמחאה לפקודת מכון קרני, ביום הבחינה.


תוצאות המבחנים תועברנה ישירות לאגף למחוננים, אשר יקבע אם הישגי התלמיד עומדים בקריטריונים שנקבעו כסף הקבלה לכיתה. בכל מקרה לא יימסר להורים או לכל  גורם אחר שום מידע שהוא מעבר לעובדת זכאותו או אי זכאותו של התלמיד להשתתף בכיתה, זאת מאחר והמבחנים לא נועדו לאבחן את פרופיל הכישורים של התלמידים, אלא רק לאתר את התלמידים בעלי הכושר הכללי הגבוה ביותר יחסית לתלמידי השנתון.

האגף בשיתוף הגוף הבוחן ימסור המלצותיו להורים בכתב.
תלמיד שהישגיו לא יתאימו לסף הנדרש יהיה זכאי להגיש בקשה לבחינה חוזרת. בחינה חוזרת תתאפשר במועד המבחנים הבא בלבד (חורף 2018). הזכאות לבחינה חוזרת נקבעת על סמך הקריטריונים הבאים: נסיבות אישיות ומקום פנוי בכיתה.תוצאות הבחינה תועברנה לאגף למחוננים ולמצטיינים להמשך טיפול.


אם ילדכם שייך לקבוצות אוכלוסיה מיוחדות - חשוב שתקראו את המידע הבא:

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים

תלמידים בעלי צרכים מיוחדים - לקות למידה, הפרעת קשב וריכוז, הפרעת תקשורת, לקות פיסית ו/או מצב בריאותי מיוחד המצריך תנאי בחינה מותאמים - זכאים להגיש בקשה למבחן בתנאים מותאמים באמצעות טופס מקוון של פניה לרפרנט מחוזי. בנושא הפניה יש לבחור בבקשה למבחן קבלה בתנאים מותאמים.

יש לצרף לפניה את הטפסים הבאים:

 1. מכתב בקשה של ההורים
 2. דו"ח אבחון של התלמיד  על ידי איש מקצוע:   פסיכולוג חינוכי מומחה,רופא (נאורולוג, פסיכיאטר, אחר) מאבחן דידקטי  ובמקרים  של לקות מוטורית אצל תלמיד עד כיתה ג' ניתן להגיש דו"ח של מרפא בעיסוק.
  על הדו"ח לכלול התייחסות מפורשת לתפקוד הלימודי.
 3. טופס חוות דעת המורה/ יועץ ביה"ס - יש להוריד טופס זה, למלאו ולצרפו לפניה.
 4. טופס אישור העברת מידע חתום על ידי ההורים - יש להוריד טופס זה, למלאו ולצרפו לפניה.
  את המסמכים יש לצרף במקום המיועד לכך בטופס המקוון.

 

האגף באמצעות ועדת התאמות בראשותה של פסיכולוגית חינוכית מומחית יבחן את זכאותו של התלמיד למבחן בתנאים מותאמים.
אם יוחלט שהתלמיד זכאי למבחן בתנאים מותאמים, ינחה יו"ר ועדת ההתאמות את הגוף הבוחן באשר להתאמה הנדרשת, והתלמיד יוזמן למבחן  בתנאים מותאמים. אם יוחלט שלא לאשר לתלמיד להיבחן בתנאים מותאמים, הוריו יקבלו על כך הודעה בכתב, וילדם יופנה למבחן  רגיל. 

תלמידים עולים חדשים - אשר נולדו בחו"ל ועלו לארץ בכיתה ג' ואילך - יכולים להבחן לבחירתם באחת מהשפות הבאות: אנגלית, צרפתית או רוסית.

תלמידים תושבים חוזרים - אשר נולדו בארץ ולמדו בשנתיים האחרונות במסגרת חינוכית שאינה דוברת עברית - יכולים להבחן לבחירתם באחת מהשפות הבאות: אנגלית, צרפתית או רוסית.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/12/2016  

עדכוני rss