education - חינוך חינוך חובה מגיל 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
משרד החינוך: "לוקחים אחריות על הילדים בגילאי 3-4, גן הילדים מהווה תשתית חשובה ורבת ערך בעיצוב דמותו של הילד"
החל משנת הלימודים הבאה (תשע"ו) ייכנס לתוקפו חוק חינוך חובה חינם לגילאי 3-4,  המחייב שכל הילדים בגילאים אלה יבקרו בגן של הרשות המקומית או בגן פרטי בעל רישיון הפעלה. בהתאם לזאת, על הגנים יחול פיקוח פדגוגי, בריאותי ובטיחותי.
 

משרד החינוך לוקח אחריות על הילדים בגילאי 3-4, מתוך הבנה, כי גן הילדים מהווה תשתית חשובה ורבת ערך בעיצוב דמותו של הילד.

 

מנכ"לית משרד החינוך, מיכל כהן, מציינת, כי מחקרים בחינוך קובעים, כי לחינוך בגיל הרך השפעה מכרעת על התפתחותו של הילד. במסגרת הגן רוכשים הילדים  מיומנויות וכלים, בהם: חברות, משחק, יכולת הבעה, סקרנות, עניין, חקר, בניית זהות ומיומנויות נוספות שהן המפתח להתפתחות תקינה, לבריאות פיזית ונפשית ולהצלחה.

 

החל משנת הלימודים הבאה, תשע"ו, ייכנס לתוקפו חוק חינוך חובה חינם לגילאי 3-4. ילדים בגילאים אלה יזכו לפיקוח על מסגרת הגן הציבורי או הפרטי שהינו בעל רישיון הפעלה. הפיקוח יכלול מענה פדגוגי, בריאותי ובטיחותי.

 

בשלב הראשון, המשרד לא יפעיל במסגרת יישום החוק אמצעי אכיפה, במטרה לאפשר למסגרות הגן הפרטיות ללא רישוי להשלים את  הליך יישום החוק.

 
 
 
      תאריך עדכון אחרון:  22/02/2015  

עדכוני rss