education - חינוך הערכת עו''ה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה כוח אדם בהוראה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת מנהלים
 
 

הכלי להערכת מנהלים נבנה על ידי ראמ"ה בשיתוף נציגי המכון הישראלי למנהיגות בית-ספרית, "אבני ראשה", על בסיס תפיסת תפקיד המנהל החדשה שפותחה במכון והוא כולל ארבעה מדדי-על(וסידרת מדדי משנה).

שני הכלים כוללים תיאורים התנהגותיים של המוערכים בכל אחד מארבעת מדדי-העל, ברמות ביצוע שונות, המבטאות סולם התפתחות מקצועית. הערכת המוערך נקבעת על פי רמת הביצוע שלו/ה בכל אחד מהמרכיבים המפורטים בכלי, תחת כל אחד ממדדי-על אלו.  במקביל, מבצע כל מוערך הערכה עצמית על בסיס אותם מדדי הצלחה. ככאלה, משמשים הכלים להערכת מורים ומנהלים כמנוף להתפתחות המקצועית של כלל עובדי ההוראה, ומאפשרים לזהות צרכים ברמת הפרט, בית הספר והמערכת כולה.

כדי לקבוע את הדירוג של המוערך  על פני המחוון נדרשות עדויות מבוססות. במרכזן של העדויות התומכות בהערכת עבודת המורים עומדות התצפיות בשיעורים, אליהן מתווספות ראיות נוספות המעידות על היבטים שונים בעבודת המורה. לצורך כך, פותחה ערכת עזר לתצפית וכן רשימה של ראיות תומכות לכל מדד.

 

 כלי להערכת מנהלים- עברית

 כלי להערכת מנהלים- ערבית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/10/2014    

עדכוני rss