education - חינוך הערכת עו''ה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה הכשרת עו''ה כוח אדם בהוראה
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת מורים
 
 

אודות הערכת מורים

מהווה נדבך חשוב לקידום איכות ההוראה. במשך שנים רבות מנהלים מעריכים מורים, כל אחד בדרכו: בזמנים שונים, בכלים שונים וביחס להיבטים שונים. "אופק חדש" מזמן הליך הערכה רציף, מסודר ואחיד לכלל המערכת לצורך קידום/אי קידום מורים בשלבי הערכה שונים. לאור זאת, נבנה כלי אחיד להערכת מורים, כלי המהווה מנוף נוסף להתפתחות המקצועית של כלל המורים, ומאפשר לזהות צרכים ברמת הפרט, ביה"ס והמערכת כולה.

אופק חדש: 

הערכת מורים

הערכת מורים מתמחים

הערכת מורים לחנ"ג

החטיבה העליונה: 

הערכת מורים

הערכת בעלי תפקידים

טופס בקשת ערר על הערכת עובד ההוראה

כניסה למערכת

מדריך למשתמש

  • מוקד סיסמאות:   03-9298888
  • מוקד תמיכה : 03-6906600
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/08/2017    

עדכוני rss