education - חינוך הכשרת עו''ה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   
 
   
 
 
 

     המועד האחרון להגשה נדחה ל-31.8.17.

 

 

 

 

 

קול קורא למיזמים קהילתיים. המועד האחרון להגשה עודכן ל-10.12.14

 

 

 

 

 

17.11.11 ת"ל: מבוא לקיימות וחינוך סביבתי

 

26/9/11 הענקת דרגות קידום 

9/9/11 חוזר מעודכן: תכנית המצוינים להוראה

 

חוברות חדשות 

מדיניות והנחיות לפיתוח מקצועי באופק חדש

        - מינהל סגל עובדי ההוראה

 

 

 

 

 

 

 

איגרות דיגיטליות של האגף:

 

 

אקדמיה-כיתה, שותפות לחיזוק ההוראה: 

 

 

 

 

 

 

 

 • פיילוט ספרים דיגיטליים בתכנית הלאומית

 • תכנית "חותם" - גיוס להוראה של בוגרים וסטודנטים מצוינים מהאוניברסיטאות ומהמכללות

   

 • אחד הימים המאושרים בחיי - מכתב שהתקבל מלומד בתכנית "חותם"

 • התכנית להתאמת המכללות למאה ה-21

 •  דמות הבוגר במכללות בהתאם לתכנית ההתאמה

 •  שש מכללות נוספות מצטרפות בשנה"ל תשע"ד לתכנית ההתאמה  

 • פיילוט ספרים דיגיטליים בתכנית הלאומית של מינהל מדע וטכנולוגיה

   

 •  

 •  

   

 • הדים  מתכניות רג"ב במכללות: לוינסקי, קיבוצים, ירושלים, קייאחוה, שאנן, בית ברל, גבעת וושינגטון, אמונה-אפרתה
 • על כנסים בין-מכללתיים ועל כנסים מכללתיים בפוסטרים של תכנית המצוינים שהוצגו בכנס הבינלאומי ה-6

 •  
   
  אתר תכנית המצוינים
  שלובים

      תאריך עדכון אחרון:  07/06/2018  

  עדכוני rss