education - חינוך הכשרת עו''ה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

 
   
 
 
 
 
 
 
חידושים בהכשרת מורים במגזר הערבי
 מעודכן ליום י"א באדר א', תשע"א; 15 בפברואר, 2011
 

הכשרת מורים במגזר הערבי מתקיימת בעיקר במכללות ובמסלולים נפרדים למגזר זה. במסגרת המכללות הממלכתיות להכשרת עובדי הוראה מתכשרים להוראה סטודנטים דוברי ערבית בכיתות מעורבות במקצועות הכשרה מיוחדים כגון חינוך גופני, מינהל, חשבונאות, אומנות, עיצוב, מוסיקה, תקשורת וכד'.

 

להלן תיאור של החידושים בהכשרה להוראה במכללות הערביות בשלוש השנים האחרונות:

1.      התאמה של תכניות ההכשרה למתווים המנחים החדשים בהכשרה להוראה.

2.      פתיחה של חוגים חדשים המכשירים להוראה במקצועות הליבה בבית-הספר היסודי.

3.      פתיחה של תוכניות להסבה ולהרחבת הסמכה בתחומים מסוימים כמו חינוך גופני, חינוך מיוחד וחינוך בלתי פורמאלי.

4.      פתיחה של תכניות לימודים לתואר מוסמך בחינוך. אושרו להפעלה ארבע  תכניות לימודים: ניהול וארגון מערכות חינוך, הוראה ולמידה, חינוך מדעי וחינוך לשוני. שלוש תכניות נוספות נמצאות לקראת הגשה אל המועצה להשכלה גבוהה.

5.      פתיחה של מכינות קדם אקדמיות במכללת אוהלו, במכללה הערבית ובמכללת סכנין.

6.      לימודי יסוד בלשון ערבית: לימודי היסוד בלשון ערבית הינם לימודי חובה לכלל המתכשרים להוראה במכללות ובמסלולים להכשרת עובדי במגזר הערבי, בכל המסלולים ובכל ההתמחויות. לאחרונה בנינו תוכנית לימודים ללימודי יסוד בלשון ערבית. תוכנית לימודים זו מופעלת בהיקף מלא בכל המכללות ובכל המסלולים להכשרת עובדי הוראה במגזר הערבי. כמו כן, יצאו לאור מדריכים למורה בכל אחת משלושת רמות הסיווג בלשון ערבית. 

7.      הקמה של פורום מרכזים של לימודי יסוד בלשון ערבית אשר כולל נציגים של המכללות והמסלולים להכשרת עובדי הוראה במגזר הערבי. פורום זה מטפל בנושאים שונים הקשורים בהוראת לימודי היסוד בלשון ערבית.

8.      העלאה של רמת המתקבלים ללימודי הכשרה להוראה. הציון המשולב הנדרש היום לצורך קבלה ללימודים הנו 525 לפחות לעומת 500 לפני שלוש שנים.

9.      החל משנה"ל תשע"ב יונהג מבחן כניסה בלשון ערבית לכלל המועמדים ללימודים במכללות הערביות. מועמדים ללימודים שלא יעברו את המבחן יחויבו במכינה.

10.   הפעלה של תכניות לפיתוח מקצועי של אנשי הסגל במכללות לחינוך בתחום הוראת השפה הערבית, המחקר וההדרכה.

11.   עשרות מאנשי הסגל במכללות הערביות משולבים במכון מופ"ת בתכניות שונות המיועדות להמשך פיתוחם המקצועי בתחומים שונים כגון הוראת דיסציפלינות שונות, מינהל והדרכה.

12.  הפעלה של פרויקטים מיוחדים בשיתוף עם בתי-הספר בתחומים שונים, כגון: מניעת אלימות, העצמת הורים, פיתוח מנהיגות קהילתית והקניית מיומנויות הוראה ושילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים כולל תלמידים מחוננים ומצטיינים.

13.  תגבור המעורבות בפיתוח המקצועי של המורים והמנהלים. המכללות להכשרת מורים מארגנות מדי שנה תוכניות שונות להסבה ולהרחבת הסמכה וכן השתלמויות וימי עיון בתחומים שונים כמו: הכשרת מורים מאמנים ומורים חונכים, הכרת תוכניות לימודים וחומרי לימוד חדשים, שילוב המחשב בהוראה, ייעוץ חינוכי, הדרכה, ניהול, שילוב הילד החריג ותגבור הכשרת המורה כמחנך: מניעת אלימות, חינוך לדמוקרטיה ודו-קיום, מנהיגות חינוכית, זהירות ובטיחות בדרכים, מורשת ותרבות ועוד.

14.   שדורג התשתיות החינוכיות והפדגוגיות והקמת מרכזי לטיפוח ההוראה של השפה הערבית במכללות לחינוך.

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/09/2011  

עדכוני rss