education - חינוך הכשרת עו''ה מינהל עובדי הוראה התמחות וכניסה להוראה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

 
   
 
 
 
 
 
 
רשימת מכללות להכשרת עובדי הוראה
 

 לפתיחת הקובץ והדפסת הרשימה של כל המכללות והסמינרים לפי מגזרים ומחוזות, לחץ כאן

 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה – עפ"י מחוזות, בפיקוח ובתקצוב, לחינוך הממלכתי וממלכתי-דתי

 

מחוז ירושלים

 

מחוז צפון וחיפה

 

מחוז מרכז

 

מחוז תל אביב

 

מחוז דרום

 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה – עפ"י מחוזות, בפיקוח ובתקצוב, לחינוך החרדי

מחוז ירושלים

 

מחוז צפון וחיפה

 

מחוז מרכז

 

מחוז תל אביב

 

מחוז דרום

 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה - לגולה בפיקוח ובתקצוב בלבד

מוסדות להכשרת עובדי הוראה לגולה בפיקוח ובתקצוב

 

מוסדות להכשרת עובדי הוראה לגולה בפיקוח בלבד

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/08/2012  

עדכוני rss