education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
חברתי קהילתי - תלמידים ונוער
 
 

 

מפקחת ממונה חברתי קהילתי תלמידים ונוער: 
גילה בורנשטיין

 

טל':  8632637

נייד: 050-6283577

 

קישורים

 מינהל חברה ונוער - האגף החברתי קהילתי - תלמידים ונוער

 

 

 

חברתי קהילתי  - חזון ויעדים

 

חזון:


"באין חזון יפרע עם"  (דויד בן גוריון)
החינוך  החברתי קהילתי יפעל לטיפוח הפרט –  לחיזוק מצוינות ערכית חברתית, קהילתית ואזרחית ולטיפוח שייכות לבית הספר ולקהילה, על מנת להכין את בני הנוער לחיי קהילה וחברה פעילים וכאזרחים אכפתיים ומעורבים.

 

 

היעד:

 

יצירת רצף של אחריות חינוכית, בראייה רשותית, בין המסגרות  הבית-ספריות לבין המסגרות החוץ בית ספריות.

 

הדרך:

 

הובלת תפיסה מערכתית באחריות ראש הרשות, המאפשרת מפגשים ודיונים בין נציגי בתי הספר ונציגי המסגרות החוץ בית ספריות, במטרה ליצור שותפויות, לאגם משאבים וליצור רצף חינוכי מבוקר עד ערב.

 

המקום:

 

בבתי הספר, בתנועות הנוער, במרכזים הקהילתיים ובמסגרות החברתיות ברשויות

 

התפיסה הפדגוגית:

 

מושתת על למידה חברתית, המכוונת להכשיר את בני הנוער לתפקוד בחברה על מסגרותיה השונות.
בבסיס הלמידה החברתית מונח העיקרון של "למידה מתוך התנסות"

 

התפיסה הפדגוגית:

 

מושתת על למידה חברתית, המכוונת להכשיר את בני הנוער לתפקוד בחברה על מסגרותיה השונות.
בבסיס הלמידה החברתית מונח העיקרון של "למידה מתוך התנסות"

 

השותפים:

 

בעלי תפקידים בבתי הספר (רכז חינוך חברתי קהילתי, מנחה מועצת תלמידים, רכז מחויבות אישית ותעודת בגרות חברתית, רכזי הכנה לצה"ל, מחנכים)

בעלי תפקידים ברשויות ( מנהלי יחידות נוער, רכזי מנהיגות יישובית, רכזי מתנדבים בחינוך ומדריכי תנועות הנוער),

כ"א סמי מקצועי (מורות חיילות, נח"ל קהילתי)

 

 פורום חינוך חברתי קהילתי - תלמידים ונוער - תשע"ג

 

 
 

חברתי קהילתי  - תלמידים ונוער - תחומי פעילות

 

  • בתי ספר קהילתיים
  • מחויבות אישית / תעודת בגרות חברתית
  • תנועות נוער
  • הכנת הליבה לשעת המחנך ז' - י"ב
  • "להיות אזרח"
  • נכונות לשירות משמעותי בצה"ל / בשירות הלאומי ובאזרחי
  • מועצת תלמידים ונוער
  • מד"צים
  • כ"א סמי מקצועי 

 

 
 

משלחת "זרעים של שלום"

 

משרד החינוך, מינהל חברה ונוער, מעודד מפגשים לקידום דו-קיום והתמודדות עם הקונפליקט הישראלי-פלסטיני, מקיים מאז שנת 1993 שיתוף פעולה פורה עם הארגון האמריקאי "Seeds of Peace" ("זרעים של שלום"),  שהינו ארגון בינלאומי, ללא מטרות רווח, הפועל לקידום דו קיום באזורי משבר בעולם תוך כדי מפגשים בין בני נוער משני צידי המתרס, כשהמטרה היא לקיים דיאלוג והיכרות בין בני הנוער מהמדינות השונות הלוקחים חלק פעיל בתוכנית.

 

 משלחת "זרעים של שלום" – קיץ תשע"ג , 2013 יוצאת לדרך

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/11/2015

עדכוני rss