education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
מטה שנהר קרמניצר
 

 

אודות המטה

מטה שנהר קרמיצר הוא חלק מהמזכירות הפדגוגית, ומטרתו לקדם ולהעמיק את החינוך לערכים ברוח דוחות שנהר וקרמניצר. נקודת המוצא המשותפת לשני הדוחות היא קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית-דמוקרטית:

 

דוח שנהר – עם ועולם, שקורא: "לחתור ללימוד מקצועות היהדות באופן שידגיש את אופיים כמקצועות הומניסטיים, מנחילי תרבות וערכים, המעניקים כלים לבניית השקפת עולם".

לפירוט עקרונות הדו"ח

 

דוח קרמניצר – להיות אזרחים, המציין ש: "יש חשיבות רבה לחיזוק התודעה האזרחית המשותפת לכל חלקי החברה הישראלית".

לפירוט עקרונות הדו"ח

 

המטה לתרבות ישראל (שנהר) מרכז את הוראת המורשת. המטה מעודד ראייה משלבת ביישום שני הדוחות.

תכנית לימודים חדשה בשם "תרבות ישראל" נכנסה לכיתות ז' (1 ש"ש) וכיתות ח' (2 ש"ש). בשנה"ל תשע"א תורחב התכנית לכיתות ד' - ט'. 

המטה הפיק דפי ציד"ה לדרך (ציונות, יהדות ודמוקרטיה) העוסקים במושגים וערכים. הדפים מיועדים לבתי הספר העל יסודיים אך ניתן להינות מהם גם בבתי הספר היסודיים.

 

גיליון " ציד"ה לדרך" בנושא זאב ז'בוטינסקי

משוב לחומרי הלמידה "צידה לדרך" תש"ע

 

מחוז חיפה מקיים מזה מספר שנים חידון ציונות לתלמידי חט"ב. כל בתי הספר המעוניינים לומדים את התכנית, מקיימים חידונים כיתתיים ובית ספריים. בסיום התהליך עולים לגמר המחוזי 20 התלמידים המצטיינים.

 

המטה לחינוך אזרחי (קרמניצר) מטפח את החינוך האזרחי ואת העיסוק בחיים משותפים.
בכיתות ט' ניתן להכניס יחידת העמקה במסגרת שיעורי האזרחות (15-20 שעות) כדי לטפח חינוך אזרחי.

 

תכניות העמקה ללימודי האזרחות בכיתות ט'

 

מטה קרמניצר מעודד את בתי הספר לעסוק בנושאים המעודדים "חיים משותפים". בתי הספר יוכלו לקבל השתלמויות בנושא.

במחוז חיפה מושם דגש על יישום הערכים והפיכתם לחלק מהיום-יום הבית ספרי. לשם כך הופקה חוברת "מערכים לאורח חיים" שמהווה דוגמה לאופני היישום וההטמעה של ערכים בחיי התלמידים. בשל ההטרוגניות של האוכלוסייה במחוז, מוקדש מקום נכבד לדיאלוג בין המגזרים השונים ולפעילויות משותפות.

 

 

 
 

בעלי תפקידים

אראלה אשכנזי

מפקחת רפרנטית ליישום דוחות שנהר וקרמניצר ולהוראת מורשת.

טלפון במשרד: 04-8632515

פקס: 04-8632575

נייד: 050-6283511

צור קשר

 

בסאם קעדאן

מרכז דו"ח קרמניצר במגזר הערבי.

דורון אהרוני

מרכז דו"ח קרמניצר, יחידת העמקה ותוכנית מדינה יהודית דמוקרטית.

דני קרן

מרכז דו"ח שנהר ומורשת באגפי הגיל השונים.

אביטל ספיבק

מרכזת את נושא חיים משותפים.

רונית בירן

מרכזת את נושא עיצוב מרחבי למידה.

 

לאתר הארצי של מטה שנהר וקרמניצר לחץ כאן

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  11/05/2012

עדכוני rss