education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
שירות פסיכולוגי ייעוצי - שפ"י
 

רכזת הפיקוח על הייעוץ החינוכי: שולמית מנור

מפקחת על הייעוץ , חמ"ד וממלכתי: עדנה כהן

מפקחת על הייעוץ : תמר שיפוני

מפקחת על הייעוץ - חברה ערבית: סמאהר שנבור זעטוט

מפקחת על הייעוץ - חברה דרוזית: הג'ר באדר

יועצת בכירה על בתי הספר של החינוך המיוחד: הילה אהוד מור חיים

מזכירת המחלקה:  אסנת לוי  

טל':  8632622

פקס:  8632623

 

 

אודות הפיקוח על הייעוץ

הפיקוח המחוזי על הייעוץ הוא חלק אינטגרלי של סגל הפיקוח במחוז. המפקח על הייעוץ עובד בכפיפות למטה שפ"י ולמנהל מחוז חיפה. הוא מעורב בעבודה יישובית במחוז ועומד בקשר עם גורמי טיפול וחינוך בקהילה, לקידום הרווחה הנפשית של כל באי בית הספר.

המפקח על הייעוץ הוא הסמכות המקצועית בתחום הייעוץ החינוכי באזור הנתון לאחריותו. היעדים בעבודתו נגזרים ממטרות שפ"י שהן:

 • ברמה הפרואקטיבית – קידום עקרונות בריאות הנפש בעשייה החינוכית.
 • ברמה הריאקטיבית – מתן מענה וטיפול במצבי לחץ ומשבר.

 

בין השאר עוסק המפקח על הייעוץ ב –

 • קליטת יועצים חדשים.
 • פיתוח מקצועי של היועץ באמצעות בניה והפעלת השתלמויות, מתן הדרכה, ליווי ופיקוח.
 • הפעלה וניהול שירותי הייעוץ באזור הפיקוח בהתאם למדיניות שפ"י ובכפוף להוראות חוזרי מנכ"ל ובהתאם לצרכים העולים במחוז.

הנושאים המרכזיים בהם היועץ חינוכי מעורב ושותף:

 • אתיקה מקצועית.
 • הדרכת צוות המורים.
 • הטמעת שינויים במערכת.
 • תהליך מעברים בין ובתוך המסגרות החינוכיות.
 • סיוע ופיתוח קשר ושיתוף פעולה בין ביה"ס, הורים וקהילה.
 • יצירת מענים לילדים עם צרכים מיוחדים ולקויי למידה במסגרת החינוכית.
 • מעורבות בפסיכופדגוגיה של הלמידה.
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/03/2019

עדכוני rss