education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
מידע ומינהל
 

שירות ומינהל לעובדי הוראה

 

פורטל עובדי הוראה    

 

  

 

 

 

                    

 להגדלה         

                                                                                                 

 
 

יחידות המינהל

 

במחוז יחידות מנהליות המספקות שירותים לקהל עובדי ההוראה, הלומדים והוריהם:

 

ויחידות פנימיות המעניקות שירותים לעובדי המחוז:

 

  • אמרכלות המחוז
  • צוות המחשוב

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/08/2019

עדכוני rss