education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
מענה טלפוני וקבלת קהל
 

 

מוקד מידענים מחוזי

מנהלת ענף מוקד השירות לעובדי הוראה: מנאל קנבורה

טל': 8632788
פקס: 8632585

 

במסגרת יישום התוכנית לשיפור השרות, לעובדי ההוראה, הורחב המענה הטלפוני במחוז, והוא ניתן ע"י מידענים אשר גויסו  והוכשרו במיוחד לתפקיד.

השירות ניתן בימים א' - ה' בין השעות 8:00 בבוקר ועד 18:00 בערב.

המידען מסייע לכל עו"ה שפונה טלפונית למחוז, בנושאים העיקריים  של יחידות כוח אדם בהוראה, הגזברות וההשתלמויות:

  • מתן מידע כללי – מידע באשר לדרכי הגשת בקשות, הפנייה לערוצי מידע נוספים, משלוח טפסים, קבלת פקסים ועוד.
  • מתן מידע פרטני – לגבי סטאטוס בקשה שהוגשה, פרטים הקשורים בתנאי העסקה (כפי שמופיעים במערכות המידע של המשרד).
     

לידיעתכם - כל פניה שאינה בסמכות המידען, תועבר לטיפול של הטלר ביחידה המקצועית הרלוונטית לנושא הפנייה. המידען אף מאפשר מעקב אחר פניות שהועברו לטיפול הגורם המקצועי, כדי לוודא שפנייתך תקבל תשובה בטווח זמן קצר.

 

אנו מקווים מאוד שהרחבת השרות הטלפוני לשעות וימים נוספים במהלך השבוע, ומתן שרות על ידי גורם שמתמחה בשרות טלפוני, יקל עליכם עובדי ההוראה בממשק שלכם עם המחוז.

 

מספר הטלפון של המידענים במחוז חיפה הינו 8632788

מספר הפקס 8632585

מספרי הפקס ביחידות הם: כא"ב 8632555  גזברות 8632490

השתלמויות 8632592

 

קבלת קהל

 
 

מחלקה

ימים

שעות

כח אדם בהוראה

התפתחות מקצועית (השתלמויות)

גזברות

שני ושלישי

09:00-12:30
15:00-17:30

פיקוח כולל ומקצועי

שני

(לפי תאום מראש)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
שינוי מועדי המענה הטלפוני
 
החל מתאריך  1/11/2013 יינתן מענה טלפוני ביחידות כא"ב, גזברות והשתלמויות בימים ראשון וחמישי בין השעות 12:00-15:00.
 
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/06/2017

עדכוני rss