education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
חינוך ממלכתי דתי
 
 

מפקח התחום: ירדנה אלון

טל': 8632436  

 

מזכירה: ירדנה מאיר

טל':  8632433-4  

פקס:  8632435 

 
 

חמ"ד של חיפה

 חמ"ד של חיפה - חודש שבט

 

 
 

רשימת מפקחים בחמ"ד       למפת הפיקוח

תפקיד

שם המפקח

טלפון בעבודה

נייד

מחמ"דית

ירדנה אלון

8632433

050-6283384

מפקח יסודי

רון פכטר

8632429

050-7783253

מפקחת על-יסודי

יעל בלום

8632431

050-6280261

מפקחת יסודי

ג'וליה משיח 

8632610

052-6269598

מפקחת חינוך מיוחד

ורדה לבנה

8632716

050-6283175

מפקחת גנ"י ומתאמת

אפרת אדרי

8632432

050-6280326

מפקחת גנ"י

אילנה איפרגן

8632690

054-7743199

מפקחת על היועצים

עדנה כהן

8632621

050-6282119

מפקחת על ק.ת.ע.

 ויקי ניגרי

8632678

050-6280274

מינהל ח"ן

אביטל פלג

8233653

052-3799259
 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/10/2017

עדכוני rss