education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
חינוך ממלכתי דתי
 
 

מפקח התחום: ירדנה אלון

טל': 8632436  

 

מזכירה: ירדנה מאיר

טל':  8632433-4  

פקס:  8632435 

 
 

חמ"ד של חיפה

 חמ"ד של חיפה - חודש שבט

 

 
 

רשימת מפקחים בחמ"ד       למפת הפיקוח

תפקיד

שם המפקח

טלפון בעבודה

נייד

מחמ"דית

ירדנה אלון

8632433

050-6283384

מפקח יסודי

רון פכטר

8632429

050-7783253

מפקחת על-יסודי

יעל בלום

8632431

050-6280261

מפקחת יסודי

ג'וליה משיח 

8632610

052-6269598

מפקחת חינוך מיוחד

ורדה לבנה

8632716

050-6283175

מפקחת גנ"י ומתאמת

אפרת אדרי

8632432

050-6280326

מפקחת גנ"י

אילנה איפרגן

8632690

054-7743199

מפקחת על היועצים

עדנה כהן

8632621

050-6282119

מפקחת על ק.ת.ע.

 ויקי ניגרי

8632678

050-6280274

מינהל ח"ן

אביטל פלג

8233653

052-3799259
 
 

תחומי דעת

התחום

הרפרנט

הוראת תושבע"פ, הדרכה ורבני בתי"ס

מר יעקב ויזל

מתמטיקה והעמידו תלמידים הרבה

מר גבי אמסלם

לכל אדם ישנה

גב' יעל בלום

השתלמויות, פסגות, אוריינות, קשר מכללה-שדה

מר רון פכטר

במ"ה, כישורי חיים

גב' עדנה כהן

יעד הכלה

גב' ורדה לבנה

קליטת עליה

גב' ויקי ניגרי

חינוך חברתי, שבוע החמ"ד, חמ"ד של קיץ

גב' אביטל פלג

 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/03/2017

עדכוני rss