education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
חקלאות
 

מפקחת התחום: חנה שמילוביץ


טל'  נייד: 052-8616044 

  

‎רקע ורציונל

החינוך החקלאי הוא במהותו רב מימדי ורב תחומי. הוא נוגע בתחומים רבים של ההוויה האנושית, ושל המדע. ומשיק לכישורים רבים אחרים שבהם האדם- התלמיד- משתמש בחיי היום-יום.

למרות היות החקלאות אוניברסאלית , המאפשרת לכל אחד ליהנות מסוגי חקלאות שונים, אי אפשר לעסוק בחקלאות מבלי ללמוד את עקרונותיה. תפקידה של החקלאות לפתח אצל התלמיד מיומנויות קוגניטיביות וטכניות, וליצור את השילוב המנצח בין הראש ואיברי הגוף. החקלאות היא לאומית ואוניברסאלית ומאפשרת לפתח קישורי למידה כלליים וקישורים חברתיים.

הפעילות של התלמידים בחוות החקלאיות כורך בתוכו מגוון רב של פעילויות ומיומנויות: הכנת מצע זרעים, זריעה לימוד והבנה של מחזור החיים של הצמח ושל בעל החיים.ריבוי וגטטיבי וריבוי מיני.

כמו כן התלמידים לומדים ומתנסים בעוד הרבה שלבים משתילה / זריעה ועד לשלב אכילת התוצרת.

מטרות החינוך החקלאי לחנך דור שוחר טבע, חקלאות וסביבה. לחנך לצרכנות נבונה וביקורתית. לצד מורים המיישמים עקרונות אלה, ומשמשים דוגמא ומופת לנוער. בחקלאות יש הרבה וירטואוזיות, הרבה דמיון וכר פורה לפיתוח רעיונות חדשים מידי יום. החינוך החקלאי מפתח את אישיות התלמידים ואת כישרונותיהם השונים למיצוי מלוא יכולתם כבני אדם.

חינוך החקלאי שואף להעניק שוויון הזדמנויות לכל ילד, ולאפשר לו להתפתח על פי דרכו באווירה תומכת ומעודדת את השונה. עצם היציאה מבית הספר למקום בו האווירה נינוחה ונעימה. התלמיד מרגיש חופשי לבטא את עצמו בתוך מסגרת החווה החקלאית. כל זה מפחית מתחים ומוריד את סף האלימות בבתי הספר. התלמידים בחווה החקלאית לומדים את מדעי החקלאות והסביבה ומיישמים את הנלמד הלכה למעשה. 

    

מטרות ויעדים

מורים

 • המורה הוא בעל סמכה עבור התלמיד. ובד בבד מאפשר לתלמיד לקדם רעיונות ומחשבות.
 • המורה מטפח מודעות העצמית של מנהיג.
 • השבחת הוראת החקלאות.
 • המורה יחנך לערכים של בין אדם לאדם ובין אדם למקום.
 • המורה מטפח יוזמות חדשות לקידום התלמידים ומעלה על ידי כך את יוקרתה של החווה.
 • המורה משבח ומעדכן את שיטות הלימוד , ומתאים אותם לתוכנית הלימודים.
 • המורים יכשירו את התלמידים לעצמאות ולקיחת אחריות.
  המורים  ידגימו מיומנויות עבודה עם כלים שונים .
 • המורים יהיו מעודכנים בחידושי המדע וישלבו חידושים אלה עם תוכנית הלימודים.

תלמידים

 • התלמידים יחוו חוויה רגשית עמוקה של הקשר בין אדם לאדמה.
 • הנחלת המסורת העברית וטיפוח הידע והתרבות הקושר בין חקלאות לחגי ישראל. החגים בבית הספר כגורם להקניית מורשת תרבות ישראל.
 • הנחלת החקלאות כחלק מאורח החיים של עם ישראל בארצו.
 • טיפוח תלמידים מצטיינים. עריכת חידונים, ועל ידי כך קידום משמעותי של הידע.
 • התלמידים נחשפים לטכנולוגיות חדשניות. כגון שימוש במחשבים ורובוטים בחקלאות.
 • חינוך דור שוחר חקלאות, טבע וסביבה.מושכל ביקורתי ושואף קדימה.
 • פיתוח היזמות אצל תלמידים. תוך הענקת חוויה מתקנת, תומכת ומחזקת לתלמידים מתקשים.
 • פיתוח כישורים קוגניטיביים, קואורדינטיביים והרגשיים אצל הילד שונה הצרכים, באמצעות  החקלאות והגינון הטיפולי (תרפיה בעזרת צמחים).
 • הקניית מיומנות של יכולת לעבוד בצוות. לשתף חברים ולהתייעץ עם המורה.

בתי ספר

 • שיפור האווירה בבית הספר. הפחתת אלימות. בניית גינות נוי, וערוגות תבלינים.
 • התלמידים   לא יהרסו את מה שהם בנו בעצמם. כך הם נקשרים למקום ומרגישים אחריות לנעשה. הגיבוש סביב החקלאות יוצר קבוצות עם גאוות יחידה.
 • יצירת רצף חינוכי בכל השלבים במערכת החינוך מגן הילדים ועד סיום חט"ב.
 • קידום יוזמה להקמת מודלים של חקלאות סביבתית ביישובים.
 • החוות החקלאיות מהוות עבור הקהיל מרכז ידע  לחקלאות טבע סביבה וגינון.

    

 

‎מידע

 דף מידע על המרחבים חקלאיים ירוקים

 

 

חוות חקלאיות במחוז

 

 

קישורים

 

‎אתר מפמ"ר חקלאות

 

עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בו, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015

עדכוני rss