education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
מתמטיקה יסודי
 

צוות מתמטיקה מחוזי:

שם

תפקיד

טלפון

גב' גבאי רחלי

מדריכה מחוזית

050-6280313

גב' רותי ברגר ברבן

מדריכה מחוזית- ממ"ד

 

מר עאדל סעדי

מדריך מחוזי- מגזר ערבי

 
 

מטרות ויעדים

  • השבחת שיעור המתמטיקה והתנסות במודל "פתרון בעיות" כמודל בהובלת חלק משעורי המתמטיקה.
  • שילוב תקשוב  ככלי ללמידה בשיעורי מתמטיקה ובלמידה עצמית.
  • הובלת תהליכי "חקר שיעור" כמודל עבודה של צוות מתמטי בית-ספרי.
  • הטמעה ויישום של הנלמד בהשתלמויות.
 

כלי לאיתור חוזקות וחולשות בקרב תלמידי כיתה ו'

בשנת תשע"ב פותח הכלי לאיתור חוזקות וחולשות בקרב תלמידי כיתות ו' על- ידי הפיקוח על המתמטיקה, המזכירות הפדגוגית בשיתוף מחוז חיפה.
הכלי פותח על פי המגמות המוטמעות בהוראת המתמטיקה בשנים האחרונות, לפיהן הלמידה משולבת בלמידת מושגים, אלגוריתמים ובפיתוח מיומנויות חשיבה מתמטית.

 

מטרת הכלי הינה לאתר קשיים של תלמידים ובעזרתם לבנות תוכנית עבודה מיטבית לקידום התלמידים הן ברמה הפרטנית והן ברמה הכיתתית. הכלי פותח לתחילת כיתה ו' על-מנת לאפשר את סגירת מעגל הלמידה הראשון של בית הספר היסודי, לקראת הכניסה למעגל הלמידה השני בחטיבת הביניים.

 

 
 

ערכת חזרה לכיתה ד'

כחלק מתהליכי שיפור ההוראה והלמידה במתמטיקה פותחה בשנת תשע"ג ערכת חזרה לכיתה ד'. 

 

ערכת החזרה פותחה על פי דרישות תכנית הלימודים והמגמות המוטמעות בהוראת המתמטיקה בשנים האחרונות, לפיהן מושגים נדרשות מיומנויות חשיבה ברמות שונות הכוללות ידע ואלגוריתמים, יישום ומיומנויות חשיבה מתמטית מסדר גבוה – תובנה וחיפוש פתוח. ערכת החזרה כוללת שישה שאלונים קצרים, המכילים את תכני הלימוד עד ראשית כיתה ד'.


בעזרת ערכת החזרה ניתן לאתר קשיים של תלמידים ולבנות תוכנית עבודה מיטבית לקידום התלמידים הן ברמה הפרטנית  והן ברמה הכיתתית.

 

 
 

כנס מחוזי להוראת המתמטיקה לבתי הספר היסודיים לשנת  תשע"ה

ביום שני ה-9/3/15 התקיים כנס מחוזי להוראת המתמטיקה לבתי הספר היסודיים, הכנס התקיים בהשתתפות מנהלת מחוז חיפה הגב' רחל מתוקי, רכזים וצוותי הוראה מכלל המגזרים.

 

תכני הכנס נבחרו מתוך מגמה להפגיש בין היבטים שונים של הוראת המתמטיקה, תוך התייחסות ללמידה משמעותית במתמטיקה, שילוב אוריגמי בהוראת הגיאומטריה והערכה חלופית.

 

להמשך קריאה ותמונות ....

 

 
 
 

השתלמויות בתשע"ו

במסגרת היעד שיפור הישגים לימודיים נמשיך ונפעל בשנה"ל תשע"ו לשיפור המיומנויות והאסטרטגיות המתמטיות בקרב הלומדים, כמפורט בתוכנית המחוזית בתחום החינוך המתמטי.

 השתלמויות במתמטיקה יסודי בשנה"ל תשע"ו

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/12/2015

עדכוני rss