education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
פיקוח בחינוך המיוחד
 

רכזת הפיקוח על החינוך המיוחד,המפקחת על החינוך
המיוחד בממלכתי ובממלכתי דתי
ומפקחת על המתי"אות במגזר היהודי:
ורדה לבנה

מפקחת על גני חינוך מיוחד ומתי"א עוספיה: ד"ר מלכה מולכו

מפקחת על בתי ספר לחינוך מיוחד במגזר היהודי: דוברת עיני

מפקחת על החינוך המיוחד במגזר הערבי: סינא זחאלקה  

מזכירת התחום: שרית ביטון

טל': 8632510

פקס: 8632511

 
 
 

חלונות הראווה של החינוך המיוחד

  מסגרות החינוך המיוחד                   

 

הודעות ועדכונים

 הזמנה לכנס חוק ילדים חולים (25/2)

לידיעת המורים המחפשים עבודה:

בכל פנייה לתיאום פגישה עם המפקחים  או הסבר על אופן חיפוש העבודה
יש ליצור קשר עם שרית ביטון 8632510
פקס 8632511
או במייל  של שרית ביטון
 

במקרים של חיפוש עבודה:

1) ניתן להעביר קו"ח למתי"א שבאיזור המגורים

2) ניתן לפנות לד""ר מלכה מולכו במקרה של משרות גננות לחינוך המיוחד.

3) ניתן לפנות לדוברת עיני במקרה של חיפוש עבודה בבתי ספר לחינוך מיוחד.

 

 

רציונאל

בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסה ובמדיניות כלפי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. הסדר מתבטא במעבר מדגש על עקרון הנורמליזציה כמנחה את השירותים לדגש על איכות חיים. איכות חייו של כל אדם, כולל אנשים בעלי צרכים מיוחדים, היא תוצר של מידת ההתאמה בין צרכי היחיד ובין התנאים הסביבתיים שלו.

איכות החיים נגזרת מתפיסתו האובייקטיבית של האדם – מערכת אמונותיו, דעותיו, ציפיותיו ותפיסת עולמו של היחיד.

פיקוח החינוך המיוחד במחוז שם לו למטרה לקדם פיתוח אדם בעל צרכים מיוחדים כאדם אוטונומי, המודע למערכת הערכים והקדימויות שלו, והלוקח חלק פעיל בקביעתם. אדם בעל שליטה ופיקוח על חייו, בעל יכולת לבחור, המפתח קשרים חברתיים ויחסים בינאישיים ומשמעותיים, החי חיים יצירתיים ויצרניים והמממש את עצמו לשביעות רצונו.

 

 

מפת הפיקוח בחינוך המיוחד

מפת פיקוח מחוזית

 

 

מטרות ויעדים

מטרה

קידום פיתוח וטיפול איכות חייו של האדם בעל הצרכים המיוחדים בקהילה הרחבה.

יעדים:

 1. יישום והטמעת תוכנית ל"ב 21 כאורח חיים בית ספרי / גני.
 2. יישום בניית תוכנית פעילות בית ספרית / גנית בשיתוף כל הצוות החינוכי / טיפולי במסגרת.
 3. השתלבות כשותפות – יישום פרק השילוב בחוק החינוך המיוחד ופיתוח בתי הספר לחינוך מיוחד כמרכזים רב תחומיים.
 4. בניית דרכי עבודה עם אוכלוסיות שונות: לקויות קשות רב בעייתיות, ילדים חולים (יישום החוק)
 5. העלאת הסטנדרטים בתוכניות לימודים (הערכה – למידה – הערכה) בקריאה, בחשבון, במדעים ובשפות.
 6. יישום מיומנויות טכנולוגיות שונות בדרכי הוראת למידה והערכה.

 

 

דרכי פעולה

 

תוכנית ל"ב 21:

יישום והטמעת תוכנית ל"ב 21 ברמה ארגונית – מערכתית וברמה פדגוגית דידקטית.

 1. כל מחנכות הכיתות בבתי הספר המיוחדים יישמו ויטמיעו את התוכנית.
 2. כל מנהלי בתי הספר וצוותיהם יישמו ויטמיעו את עקרונות התוכנית כחלק מהתרבות הארגונית הבית ספרית.
 3. כל מפקחי החינוך המיוחד יובילו יישום והטמעת התוכנית כאורח חיים בבתי הספר המיוחדים באזור פיקוחם.

 

תוכנית פעילות בית ספרית / גנית

בכל מסגרות החינוך המיוחד מנהלי בתי הספר, גני הילדים וצוותיהן יבנו במשותף תוכנית פעילות המשקפת את יעדי האגף לחינוך מיוחד ויעדי המחוז.

 1. כל מנהלי החינוך המיוחד וצוותיהם בבתי הספר לחינוך מיוחד יבנו במשותף תוכנית פעילות לשנת הלימודים תשס"ד.
 2. מנהלי מרכזים טיפוליים, מנהלי מתי"אות וצוותיהם יבנו תהליך ליישום בניית תוכנית עבודה משותפת ויציבו 3 יעדים לשנת הלימודים תשס"ד.
 3. מנהלות גני הילדים תלמדנה לבנות במשותף עם צוותיהן תוכנית עבודה ותיישמנה תהליך זה בהתאם להשתלמות בנושא.

 

חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים (קריאה, כתיבה ושפה):

 1. יגובשו נהלי עבודה ולו"ז למפגשי הצוות המפגשים יוקדשו: ללמידה ולבניית הסטנדרטים, לצפייה בשעורים והכרות המצב המצוי בשטח.
 2. מפגשי למידה ותאום מפגשים עם המדריכים הארציים.
 3. מפגשי למידה: הכרת בנחיצות הסטנדרטים; מתן עזרה למנהל בשילוב מורים בהכנת המסמך של הסטנדרטים.
 4. ליבון משותף: מפקח – מנהל – צוות מורים של המושגים בשאלון.
 5. המפקחים ילמדו בעזרת המדריכה הארצית את המסמך וידונו במשותף במסמך אשר גובש על ידי המצוות המחוזי.

 

שילוב תלמידים עם נכויות פיזיות קשות:

 1. פיתוח מודלים לשילוב תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות.
 2. הקמת מרכז משאבים לטיפול באוכלוסיות עם נכויות פיזיות קשות בכל מתי"א.
 3. פיתוח שירותים מקיפים לאוכלוסיות עם נכויות פיזיות קשות  בכל מתי"א – זמינים ונגישים בזמן אמת.
 4. תשקל פתיחת השתלמות לכל אנשי הקשר במתי"אות בנושאים הרלוונטיים.

 

שילוב כשותפות:

 1. בניית מודל שמציע דרכים להביא לשיתוף בין תחומי הדעת והמבנים הקיימים, לשלב ביניהם ולקבל סוג חדש של שירות.

 

פיתוח וקידום תחום התקשוב:

 1. פיתוח וקידום השימוש במחשב ככלי לטיפול ולאבחון. (באמצעות רכזי התקשוב במתי"אות, ובתי ספר עם תמיכת מרמנת – באמצעות המדריך)
 2. קידום הלמידה מרחוק ושימושים שונים בה (לימודי השימוש באמצעות השתלמות, פיתוח פעילות אחת לפחות).
 3. שיתוף יישומים ממוחשבים בתחומים נוספים באמצעות מפגשים בין מדריכים בתחום התקשוב ובין מדריכים מתחומים שונים לקביעת שיתופי הפעולה.

 

 
 
 

"מן השדה" - פעילויות בחינוך המיוחד מחוז חיפה

 שבוע החינוך המיוחד ויום המעשים הטובים - בי"ס הלב הקדוש חיפה

 שבוע החינוך המיוחד - מתי"א זבולון אשר

 שבוע החינוך המיוחד - בי"ס גיל

 שבוע החינוך המיוחד - מתי"א שלהבת

 שבוע החינוך המיוחד - בי"ס רגבים

 בי"ס תדהר בית אקשטיין - פעילות פורים

 תלמידי גניגר מטיילים בשטח עם גבורים קטנים

 בי"ס קורצ'אק - ליבה בחגיגה

 שבוע החינוך המיוחד בעופר - חגיגה בליבה

 שבוע חגיגה בליבה בבי"ס גניגר

 שבוע החינוך המיוחד - בי"ס קורצ'אק

 שבוע החינוך המיוחד - מרכז קשתות

 שבוע החינוך המיוחד - בי"ס מרום

 שבוע החינוך המיוחד - בי"ס אלכיאן

 שבוע החינוך המיוחד - ויצו אחוזת ילדים

 חינוך ערכי בית ספר אדנים

 שבוע החינוך המיוחד בי"ס גיל

 שבוע החינוך המיוחד באורים

 סיכום שבוע החינוך המיוחד בבי"ס רננים

 שבוע החינוך המיוחד בעופר

 שבוע החינוך המיוחד בבית הספר הנרייטה סאלד חיפה

 שבוע החינוך המיוחד - בית ספר עמית

 עלון הרים חודש מרץ

 קולאז' שבוע חינוך מיוחד

 מן השדה - שבוע החינוף המיוחד

 בית ספר מרום - חינוך חברתי קהילתי

 בבית ספר רגבים ממחזרים בצבעים עם השותפים ברפאל

 בי"ס תדהר בית אקשטיין - פעילות הורים וילדים ליום המשפחה

 השבוע הלאומי לאינטרנט בטוח בחינוך המיוחד

 קבלת שבת משותפת - בית ספר "מפגש" מארח את בית הספר "הבית העגול"

 מסיבת התה ב "אבן גבירול"

 בי"ס גניגר - פעילות ט"ו בשבט בבי"ס גניגר עם תלמידי ביה"ס ליאו בק

 יריד מכירות ופעילות ראש חודש לקראת ט"ו בשבט בבי"ס עופר

 בי"ס צוהר לטוהר - טיול לטבריה במסגרת פעילות שילוב

 בי"ס רננים - עיתון רנניתון

 בחירות למועצת תלמידים - בי"ס גיל

 בי"ס אופקים - מעורבות בקהילה

 אלמסאר - מצגת חג החגים

 יום המורה ב"אבן גבירול" תשע"ו

 בית תה בבית ספר גלים

 פתיחת אגף חדש באשכול גנים פלורה

 בי"ס תדהר בית אקשטיין - פעילות משותפת עם בי"ס תיכון מעגן מיכאל

 מעורבות חברתית של תלמידי נווה אתגר בכיתות א'-ב' בבי"ס יסודי להבות חביבה

 בחירות למועצת התלמידים - בי"ס תדהר בית אקשטיין

 מירוץ הלפיד עם "גיבורים קטנים" בגניגר

 מפגש בין בית הספר "נווה רם" לבין בית ספר "גיל"

 בית קפה "שלווה ונחת" בבית ספר "גל-אור"

 יום המורה בבית ספר גניגר

 חג האורים באבן גבירול

 מועצת תלמידים - בית ספר גניגר

 מועצת תלמידים - בית ספר אופקים

 יום הסובלנות - בי"ס אופקים

 בי"ס גניגר - יום הסובלנות

 בי"ס גניגר - שילוב בתקשורת עם תלמידי בי"ס אהוד

 בי"ס גניגר - התנדבות בפינת החי בגן הילד

 חנוכה של אור - הוקרה למתנדבי החינוך המיוחד בבית חולים רמב"ם

 בית ספר מרום - שילוב המעורבות החברתית בתחומי הדעת

 יום הסובלנות במרכז חינוכי ברכ"ה

 יום זכויות הילד במרכז חינוכי ברכ"ה

 בי"ס אבן גבירול - יום ההוקרה לפצועי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה

 בי"ס אבן גבירול - יום ההוקרה לפצועי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה

 יום הסובלנות - בי"ס עופר

 יום הסובלנות - בי"ס מרום

 יום הסובלנות - פעילות משותפת לבי"ס גיל ונווה רם

 יום הסובלנות - ביה"ס "הנרייטה סאלד" בפעילות משותפת עם ביה"ס "רמות יצחק"

 בית ספר מרום - ליצן חצר בית הספר

 בית ספר מרום - ליצן חצר בית הספר

 שבוע המלחמה בסמים - בית ספר אלמסאר

 יום ירוק בבית ספר עמית

 מעורבות חברתית - בי"ס הנרייטה סולד

 אשכול גנים פלורה יום ארצי - בטיחות בדרכים

 בי"ס אבן גבירול - יום הזכרון ליצחק רבין

 לקראת בחירות ב "אבן גבירול"

 בי"ס עופר - בחירות למועצת התלמידים

 תלמידי "אחוזת ילדים ויצו" זוכרים את רצח רבין

 "אחוזת ילדים ויצו" מטפחים מנהיגים צעירים - גיבוש מש"צים תשע"ו

 תחילת שנה בחינוך המיוחד - בסימן חסדים וסליחות

 

לפעילויות בשנים קודמות

 

 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/05/2016

עדכוני rss