education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
פיקוח בחינוך המיוחד
 

רכזת הפיקוח על החינוך המיוחד והמפקחת על החינוך
המיוחד בממלכתי ובממלכתי דתי:
ורדה לבנה

מפקחת על החינוך המיוחד בממלכתי: ד"ר מלכה מולכו

מפקחת על החינוך המיוחד בממלכתי: דוברת עיני

מפקח על החינוך המיוחד במגזר הערבי: סינא זחאלקה  

מזכירת התחום: שרית ביטון

טל': 8632510

פקס: 8632511

 
 
 

חלונות הראווה של החינוך המיוחד

  מסגרות החינוך המיוחד                   

 

הודעות ועדכונים

 הזמנה לכנס חוק ילדים חולים (25/2)

לידיעת המורים המחפשים עבודה לשנה"ל תשע"ד :

בכל פנייה לתיאום פגישה עם המפקחים  או הסבר על אופן חיפוש העבודה
יש ליצור קשר עם שרית ביטון 8632510
פקס 8632511
או במייל  של שרית ביטון
 

 

 

רציונאל

בשנים האחרונות חל שינוי בתפיסה ובמדיניות כלפי תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. הסדר מתבטא במעבר מדגש על עקרון הנורמליזציה כמנחה את השירותים לדגש על איכות חיים. איכות חייו של כל אדם, כולל אנשים בעלי צרכים מיוחדים, היא תוצר של מידת ההתאמה בין צרכי היחיד ובין התנאים הסביבתיים שלו.

איכות החיים נגזרת מתפיסתו האובייקטיבית של האדם – מערכת אמונותיו, דעותיו, ציפיותיו ותפיסת עולמו של היחיד.

פיקוח החינוך המיוחד במחוז שם לו למטרה לקדם פיתוח אדם בעל צרכים מיוחדים כאדם אוטונומי, המודע למערכת הערכים והקדימויות שלו, והלוקח חלק פעיל בקביעתם. אדם בעל שליטה ופיקוח על חייו, בעל יכולת לבחור, המפתח קשרים חברתיים ויחסים בינאישיים ומשמעותיים, החי חיים יצירתיים ויצרניים והמממש את עצמו לשביעות רצונו.

 

 

מפת הפיקוח בחינוך המיוחד

מפת פיקוח מחוזית

 

 

מטרות ויעדים

מטרה

קידום פיתוח וטיפול איכות חייו של האדם בעל הצרכים המיוחדים בקהילה הרחבה.

יעדים:

 1. יישום והטמעת תוכנית ל"ב 21 כאורח חיים בית ספרי / גני.
 2. יישום בניית תוכנית פעילות בית ספרית / גנית בשיתוף כל הצוות החינוכי / טיפולי במסגרת.
 3. השתלבות כשותפות – יישום פרק השילוב בחוק החינוך המיוחד ופיתוח בתי הספר לחינוך מיוחד כמרכזים רב תחומיים.
 4. בניית דרכי עבודה עם אוכלוסיות שונות: לקויות קשות רב בעייתיות, ילדים חולים (יישום החוק)
 5. העלאת הסטנדרטים בתוכניות לימודים (הערכה – למידה – הערכה) בקריאה, בחשבון, במדעים ובשפות.
 6. יישום מיומנויות טכנולוגיות שונות בדרכי הוראת למידה והערכה.

 

 

דרכי פעולה

 

תוכנית ל"ב 21:

יישום והטמעת תוכנית ל"ב 21 ברמה ארגונית – מערכתית וברמה פדגוגית דידקטית.

 1. כל מחנכות הכיתות בבתי הספר המיוחדים יישמו ויטמיעו את התוכנית.
 2. כל מנהלי בתי הספר וצוותיהם יישמו ויטמיעו את עקרונות התוכנית כחלק מהתרבות הארגונית הבית ספרית.
 3. כל מפקחי החינוך המיוחד יובילו יישום והטמעת התוכנית כאורח חיים בבתי הספר המיוחדים באזור פיקוחם.

 

תוכנית פעילות בית ספרית / גנית

בכל מסגרות החינוך המיוחד מנהלי בתי הספר, גני הילדים וצוותיהן יבנו במשותף תוכנית פעילות המשקפת את יעדי האגף לחינוך מיוחד ויעדי המחוז.

 1. כל מנהלי החינוך המיוחד וצוותיהם בבתי הספר לחינוך מיוחד יבנו במשותף תוכנית פעילות לשנת הלימודים תשס"ד.
 2. מנהלי מרכזים טיפוליים, מנהלי מתי"אות וצוותיהם יבנו תהליך ליישום בניית תוכנית עבודה משותפת ויציבו 3 יעדים לשנת הלימודים תשס"ד.
 3. מנהלות גני הילדים תלמדנה לבנות במשותף עם צוותיהן תוכנית עבודה ותיישמנה תהליך זה בהתאם להשתלמות בנושא.

 

חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים (קריאה, כתיבה ושפה):

 1. יגובשו נהלי עבודה ולו"ז למפגשי הצוות המפגשים יוקדשו: ללמידה ולבניית הסטנדרטים, לצפייה בשעורים והכרות המצב המצוי בשטח.
 2. מפגשי למידה ותאום מפגשים עם המדריכים הארציים.
 3. מפגשי למידה: הכרת בנחיצות הסטנדרטים; מתן עזרה למנהל בשילוב מורים בהכנת המסמך של הסטנדרטים.
 4. ליבון משותף: מפקח – מנהל – צוות מורים של המושגים בשאלון.
 5. המפקחים ילמדו בעזרת המדריכה הארצית את המסמך וידונו במשותף במסמך אשר גובש על ידי המצוות המחוזי.

 

שילוב תלמידים עם נכויות פיזיות קשות:

 1. פיתוח מודלים לשילוב תלמידים בעלי נכויות פיזיות קשות.
 2. הקמת מרכז משאבים לטיפול באוכלוסיות עם נכויות פיזיות קשות בכל מתי"א.
 3. פיתוח שירותים מקיפים לאוכלוסיות עם נכויות פיזיות קשות  בכל מתי"א – זמינים ונגישים בזמן אמת.
 4. תשקל פתיחת השתלמות לכל אנשי הקשר במתי"אות בנושאים הרלוונטיים.

 

שילוב כשותפות:

 1. בניית מודל שמציע דרכים להביא לשיתוף בין תחומי הדעת והמבנים הקיימים, לשלב ביניהם ולקבל סוג חדש של שירות.

 

פיתוח וקידום תחום התקשוב:

 1. פיתוח וקידום השימוש במחשב ככלי לטיפול ולאבחון. (באמצעות רכזי התקשוב במתי"אות, ובתי ספר עם תמיכת מרמנת – באמצעות המדריך)
 2. קידום הלמידה מרחוק ושימושים שונים בה (לימודי השימוש באמצעות השתלמות, פיתוח פעילות אחת לפחות).
 3. שיתוף יישומים ממוחשבים בתחומים נוספים באמצעות מפגשים בין מדריכים בתחום התקשוב ובין מדריכים מתחומים שונים לקביעת שיתופי הפעולה.

 

 
 
 

"מן השדה" - פעילויות בחינוך המיוחד מחוז חיפה

תשע"ו

 יום הסובלנות - בי"ס עופר

 יום הסובלנות - פעילות משותפת לבי"ס גיל ונווה רם

 יום הסובלנות - ביה"ס "הנרייטה סאלד" בפעילות משותפת עם ביה"ס "רמות יצחק"

 בית ספר מרום - ליצן חצר בית הספר

 בית ספר מרום - ליצן חצר בית הספר

 שבוע המלחמה בסמים - בית ספר אלמסאר

 יום ירוק בבית ספר עמית

 מעורבות חברתית - בי"ס הנרייטה סולד

 אשכול גנים פלורה יום ארצי - בטיחות בדרכים

 בי"ס אבן גבירול - יום הזכרון ליצחק רבין

 לקראת בחירות ב "אבן גבירול"

 בי"ס עופר - בחירות למועצת התלמידים

 תלמידי "אחוזת ילדים ויצו" זוכרים את רצח רבין

 "אחוזת ילדים ויצו" מטפחים מנהיגים צעירים - גיבוש מש"צים תשע"ו

 תחילת שנה בחינוך המיוחד - בסימן חסדים וסליחות

 

תשע"ה

 סיכום שבוע השיא מתי"א אום אל פחם

 חודש אדר באבן גבירול

 יום החינוך המיוחד ברגבים

 חכמת הקיוסק - בי"ס נווה רם

 ביקור מנהלת האגף לחינוך מיוחד באשכול גנים פלורה

 מצגת שיתופי פעולה הנרייטה סולד ויבניאלי

 פרויקט בית קפה - אשכול גנים פלורה

 פעילות טיפוח חזות בית ספר רננים

 בי"ס מרום - יום שיא בנושא זהות

 בי"ס אופקים סרטון

 חודש כסלו בבית הספר ''אבן גבירול''

 יום המורה ב''אבן גבירול''

 ערך הסובלנות בבית חינוך ניסויי רגבים

 מעורבות חברתית בסימן חנוכה בבית ספר עופר

 בתי"ס גניגר ועופר - כנס מועצת תלמידים עירוני חיפה

 מעורבות חברתית בבית ספר עופר

 פרוייקט גינות כיתתיות בית ספר עמית- חדרה

 בי"ס גניגר - בחירות למועצת תלמידים 2015

 שבוע ט"ו בשבט בסימן "האחר הוא אני"-בית ספר ניסויי "עופר"

 מעורבות חברתית ומנהיגות צעירה בחינוך המיוחד - מחוז חיפה

 מעורבות חברתית - בית ספר עמית - חדרה

 עלון אוק' בי"ס "הרים"

 דו-קיום בעולמם של הילדים המאושפזים בכיתות חולים ברמב"ם (כתבה מ timesofisrael.com)

 "פסגת אמיר יסודי" - תכנון ובניית סוכה בשיעור מתמטיקה

 עלון ספט' בי"ס "הרים"

 

תשע"ד

 בית ספר "גניגר

 פרויקט צילום בכיתות תקשורתיות בטבעון

 חודש אפריל / מאי בסאלד

 חודש מרץ בסאלד

 חודש פברואר בסאלד

 מועצת תלמידים בי"ס גניגר מפעילים הפסקה פעילה בבית ספר עופר

 בית ספר נווה אתגר- קיבוץ להבות חביבה  -  מדברים קומיקס

 ביקור למידה למפקחות החינוך מיוחד בביה"ס אלרחמה לח"מ, באקה

  פעילויות ברוח " האחר הוא אני " בבי"ס אחוזת ילדים

  בית ספר "קשתות" - קיוסקשתות

  בית ספר "קשתות" - שביל שכנים

  בית ספר נווה אתגר - תוכנית "מסך אחר"

  בי"ס אדנים - פעילות ביוזמת מועצת התלמידים

  שבוע ט"ו בשבט בסימן "האחר הוא אני"-בית ספר ניסויי "עופר"

 שבירת שיגרה - יום פיג'מות - אשכול גנים פלורה

 סדנאות כיתתיות לראת חנוכה - בי"ס גניגר

  יום פעילות משותף לבית ספר רננים ואדנים בנושא מעורבות חברתית והתנדבות בקהילה.

  "האחר הוא אני" - כיתת החמ"ד - אולפנית אור עקיבא

  שילוב בקהילה ו"האחר הוא אני" בתי הספר "נווה-רם" וכפר הנוער "רמת הדסה"

  "האחר הוא אני" - בית ספר אלמסאר

 ילדי כיתה ג' 3 מבי"ס "מוריה" חדרה כותבים לפרופ' דן שכטמן

 התחלות פתיחת שנה בבי"ס אדנים

 יריית הפתיחה-ביה"ס הרים(מפקחת דוברת עיני)

 התחלות: אשכול גנים פלורה

 התחלות: פתיחת ספרייה בגן מיח"א חיפה לגילאי 3-4

 שילוב מרחוק ומקרוב בית ספר גניגר

 ממרחק למרחב-המרחק קטן והמרחב גדל... בתי"ס "הנרייטה סאלד" ו"יבנאלי"

 

תשע"ג

 מתי"א עוספיא

 אחוזת ילדים ויצו חיפה

 בית ספר "אופקים" חיפה

 בית ספר אלמסאר חיפה

 בית ספר "אורים" חיפה

 בית ספר "צהר" רכסים

 בית חינוך ניסויי פסגת אמיר

 בית קפה - בי"ס "גלים"

 בית ספר "נווה רם" רכסים

 בית הספר הדמוקרטי, חורשת ברנדס - חדרה

 בית הספר לחינוך מיוחד ע"ש "גניגר", בחיפה

 אשכול גנים "פלורה"

 בית ספר "מוריה", חדרה

 בית ספר "אפאק", אום אל-פחם

 ישיבה התיכונית לאמנויות ומדעים, קרית אתא

 
 
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/11/2015

עדכוני rss