education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
מנהיגות חינוכית
 
 

מנהל בית הספר הוא אחד התפקידים הקשים והמורכבים שקיימים – כך מעידים אהרן זבידה – מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך, ואיל זמיר – מנהל המכון למנהיגות הומנית. אין די בניהול אדמיניסטרטיבי או הובלת צוות, אלא מגוון מטלות ותחומי אחריות השלובים בעבודה היומיומית הדינמית והמאתגרת.

 

בשיחה באולפן דנים השניים בשאלות – מהי מנהיגות חינוכית? האם מנהיגות היא יכולת מולדת או נרכשת? כיצד ניתן לאתר את האנשים המתאימים לניהול ביה"ס? כיצד מניעים ומגבשים את צוות המורים מנהל בית הספר יכול להוביל ולהצמיח מנהיגים נוספים סביבו.

 

בין הקשיים והאתגרים עימם מתמודד מנהל ביה"ס, נדרש המנהל לגשר על הפער שנוצר בין החזון האישי שלו למה שהוא מוצא בשטח – הדרישות הגבוהות של המשרד, הבטחת שיפור בהישגי התלמידים תוך התנהלות עם משאבים שאף פעם אינם מספיקים, תקשורת חטטנית, הורים שמתערבים בכל צעד, או לחליפין הורים שלא משתתפים בחינוך ילדיהם - למעשה, כל שנותר לו הוא לתמרן בין המגבלות השונות ולמצוא את הדרך האופטימאלית לממש את החזון עימו הוא מגיע.


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  31/05/2012

עדכוני rss