education - חינוך מחוז חיפה
 
   
 
 
 
 
 
 
למידה מקוונת בחירום
 
 
 

למידה בחירום בעקבות מזג האוויר 8/1/15

בעקבות מזג האויר - בבתי ספר שלא מתקיימים לימודים או שחלק מהתלמידים לא הגיע, אנו מבקשים לפעול על פי נוהל למידה מרחוק:

פעילות יזומות של המורים במרחבי הכיתות והפניה לספקי התוכן של בתי הספר.

 

במקביל, אתר לומדים מרחוק מאפשר מגוון של פעילויות לשכבות הגיל השונות ולתחומי הדעת השונים.

כמו כן ניתן להיעזר בפורטל התוכן החינוכי להכנת פעילויות לתלמידים .

ניתן להיעזר גם בחומרים הנמצאים תחת משימות אוריינות מחשב ומידע   באתר תכנית התקשוב.

 
 

הערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחרום נועדה לשמירה על קשר עם התלמידים ולמידה מרחוק בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים כסדרם בבתי הספר.

התנאים לתפקוד מיטבי במצבי חרום באמצעות הסביבה המקוונת הם קיום תקשורת ופעילות של הוראה- למידה מקוונת בעת שגרה, והערכות מכוונת למצב חרום.

 לומדים מרחוק (הנחיות משרד החינוך ללמידה מקוונת בחירום)

 

למידה מקוונת בחרום - תרגיל עורף איתן  תשע"ג, מאי 2013

 תרגיל תרגיל תרגיל

החל תרגיל למידה מרחוק במסגרת שבוע חירום לאומי "עורף איתן 1".

בתי הספר המשתתפים בתרגיל מתבקשים לפעול על פי ההנחיות:


הנחיות משרד החינוך.

 

ההנחיות השוטפות וההפנייה לטפסי הדיווח על הפעילות בתרגיל מפורטים בערוצים הבאים:

 

 מכתב למנהל - עדכונים והדגשים לתרגיל הלמידה מרחוק 23.5.2013

 

 מכתב למנהל: תרגיל למידה מרחוק בחרום - תרגיל עורף איתן, מאי 2013


 נספח 1: תיק תקשוב בחרום - הערכות בית הספר

 
 
 

למידה מקוונת בחרום - הערכות תשע"ג

 פעילות מקוונת בחרום – הערכות לתרגיל מחוזי - ספטמבר 2013  
     (מכתב מנהלת המחוז)

 טופס נוכחות

 
 
 

תרגיל בבתי הספר היסודיים בחיפה - מאי יוני  2012 - הנחיות לבתי הספר

 פעילות מקוונת בחרום – הערכות לתרגיל בבתי הספר היסודיים בעיר חיפה 
    (מכתב מנהלת המחוז)

 הנחיות לביצוע תרגיל היערכות לשעת חירום בחיפה סוף שנה"ל תשע"ב

 
 
 
 
 
 

תרגיל מחוזי מרץ 2012 - סיכום

צוות התקשוב במחוז חיפה ניהל והוביל את תרגיל הלמידה בחירום, שהתקיים במהלך חודש מרץ 2012 בשלושים ושישה בתי ספר יסודיים במחוז. 


להלן סיכום התרגיל ודיווחים מן השטח על ההתנסות:

 קארין כץ – סקירת ההכנות לתרגיל וסיכום החלק הראשון

 בית ספר ניר עציון - חוף הכרמל

 בית ספר מעיינות - פרדס-חנה כרכור

 בית ספר ניצנים - חדרה

 בית ספר הגורן - חדרה

 

 
 
 

 

עמוד זה מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן האתרים החיצוניים לאתר המשרד, לרבות הפרסומות הכלולות בו, הינו באחריות בעלי האתרים ואינו באחריות משרד החינוך.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/02/2015

עדכוני rss