education - חינוך חשבות
 
   
 
 
 
 
 
 
להלן טפסי החשבות:
 

  כל הטפסים המצורפים הינם בפורמט של PDF

 

  טפסים לעובד/ת הוראה:

 

טפסי נציבות שרות המדינה (נש"מ) לפנסיה/ביטוח מנהלים:

 

לעובדי הוראה המועסקים בסקטור הכללי:

לעובדי הוראה המועסקים בסקטור ההתיישבותי:

 

טפסים למנהל/ת:

 

טפסי מידע למנהל/ת

תפקידים בבית ספר יסודי

 

טפסים לגננת:

יש לדווח דיווחי היעדרות, שעות מילוי מקום ושעות נוספות במערכת מדגנט

 

טפסים לבעלות:

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/08/2018  

עדכוני rss