education - חינוך מינהל החינוך הדתי - חינוך לשוני
 
   
 
 
 
 
 
 
גשר לקשר
מידי שבוע במהלך שנת הלימודים נשלח עלון "גשר לקשר" לרכזות העברית בבתי הספר של החמ"ד.העלון כולל התייחסות לפרשת השבוע וכן עדכונים מקצועיים באשר לכנסים, פעילויות וחומרי הוראה.
 

גשר לקשר - הדף השבועי

חיי שרה

תשע"ח

תשע"ז

תשע"ו

תשע"ה

תשע"ד

תשע"ג

תשע"ב

תשע"א

תש"ע

המילה האחרונה

המילה האחרונה - מכתב למנהלים

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  26/11/2017  

עדכוני rss