education - חינוך מינהל החינוך הדתי - חינוך לשוני
 
   
 
 
 
 
 
 
המילה האחרונה
 מורי העברית בבתי הספר היסודיים של החמ"ד מוזמנים להרשם לרשימת התפוצה של "המילה האחרונה". (להוסיף קישור)העלון "המילה האחרונה" מתפרסם ארבע פעמים בשנה וכולל מגוון גדול חומרי הוראה  על פי מעגל השנה ובנושאים אחרים.
 
---
---

למורי העברית בבתי הספר היסודיים בחמ"ד,

שלום רב,

אנו שמחים ונרגשים לשלוח לכם את הגיליון הראשון של "המילה האחרונה" לשנת הלימודים תשע"ח.

בשנת השבעים למדינת ישראל נשאב השראה מדברי הרב קוק שראה בתחיית השפה העברית ביטוי לגאולה: "אני רואה שאנו צריכים לעמוד על הבסיס האיתן של גוי קדוש ושתחיית השפה כמו תחיית הארץ לא תרד אצלנו מכבודה ...הארץ והשפה באים ממקור הנצח משם ה' אלוקי ישראל, וממקור חיים אלו נשאב לנו כוח בלתי פוסק להגדיל את פעלינו... ובטוחים אנו בימין ה' רוממה שנצליח ונעשה חיל" (איגרות הראי"ה ב' עמ' 146)

בגיליון זה קיבצנו עבורכם חומרים שונים, הקשורים להוראת השפה בכיתות השונות של בית הספר היסודי, המתאימים  לשמש אתכם בתחילת שנת הלימודים.

נשמח לשמוע מכם תגובות, בקשות ושאלות בדוא"ל: devorafr@education.gov.il

בברכת שנת לימודים טובה ומוצלחת,

יעל נדלר - המפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד

וצוות היחידה לחינוך לשוני בחמ"ד

---

השתלמויות למורים לעברית בחמ"ד

צוות החינוך הלשוני פיתח עבורכם מגוון השתלמויות מקוונות בנוסף להשתלמויות המתקיימות בפס"גות. נא להתייעץ עם המדריכה להתאמת ההשתלמויות למורי העברית בבית ספרכם. מספר המקומות מוגבל. לפרטים נא ללחוץ כאן.

---

• 

חוזר מפמ"ר בעברית 

פורסם חוזר מפמ"ר עברית, הגב' דליה הלוי. החוזר מכיל מידע רב ובו קישורים רבים ומגוונים. קריאה מהנה.

אתר "תיק תכניות לימודים לעובדי הוראה"

עלה לאוויר אתר ייחודי המציג את תכניות הלימודים השונות, חומרי הוראה ומידע נוסף על מקצועות הלימוד. האתר מאורגן לפי שכבות גיל. בחומרי הוראה ניתן למצוא חומרי הוראה ייחודיים לחמ"ד.

עברית בכיתה א'

עברית בכיתה ב'

עברית בכיתה ג'

עברית בכיתה ד'

עברית בכיתה ה'

עברית בכיתה ו'

 

 

---

חומרי הוראה לחודש אלול

יחידות הוראה לחודש אלול - כיתות ה' - ו'

• הסיפור של יהודה בורלא "הדינר הגזול" נמצא במעגל השני של יצירות הספרות המומלצות לכיתות ה-ו.

יחידת ההוראה  הדינר הגזול  חוברה ע"י צוותי מדריכות בחמ"ד ומתאים ללמדה בתקופה זו, בה אנו עוסקים בנושא החזרה בתשובה וההכנות לראש השנה ויום הכיפורים.

• דגם ההוראה רשות הרבים ורשות היחיד  עוסק בחינוך לערכים, כמו התחשבות באחר,  אחריות, שמירה על הסביבה וזהירות במה ששייך לציבור. ניתן ללמד יחידה זו בחודש אלול, אך לא רק בו.

---

אתר "הזמנה לפיוט"

באתר "הזמנה לפיוט" ניתן למצוא פיוטים בכלל וסליחות בפרט. האתר כולל התייחסות לתוכן- מידע על הטקסט, פירושי מילים וכן מגוון לחנים של עדות שונות. מצ"ב קישור לפיוט "אדון הסליחות

---

סרטוני "משאל רחוב" - כיתות ד'-ו'

באתר החינוך הלשוני בחמ"ד אספנו עבורכם  סרטונים שערך ירעם נתניהו ממט"ח:  משאל רחוב לראש השנה, יום הכיפורים וסוכות. הסרטונים כוללים התייחסות לדיוק בקריאה, לאוצר מילים ולהיבטים לשוניים. כדאי לשלב את הסרטונים בהוראה לקראת החגים.

---

איגרות שנה טובה - כיתות ה' - ו'

צוות הספרייה הלאומית הכין מערכי שיעור שבמרכזם עומדות איגרות ברכה לשנה החדשה מתקופות שונות. התלמידים ייצרו ציר זמן שעליו יונחו האיגרות השונות, ויבחנו את הדימויים, את הערכים ואת האירועים ההיסטוריים המשתקפים בהן. לסיכום, ייצרו התלמידים איגרת ברכה לשנה החדשה המשקפת את תקופתנו. השיעורים מתאימים לתוכנית הלימודים בכיתות ה' - ו'.

אגרות שנה טובה

---

רשימת יצירות בספרות לפי חגים

ברשימות יצירות הספרות, במעגל השני, נמצאות יצירות המתאימות מעגל השנה. הרשימות נמצאות מחת לרשימת היצירות המסודרת לפי הא'-ב'.

שם המסמך "רשימת היצירות לבית הספר הדתי".

כיתות א'-ב'

כיתות ג'-ד'

כיתת ה'-ו'

---

נושאים כלליים

ספריית פיג'מה לכיתות א' – ב':

השנה תפעל בעז"ה ספריית פיג'מה בכיתות א'–ב', בבתי הספר בישובים בדרגות 1-6,  עפ"י מדד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במסגרת התכנית מקבלים התלמידים ארבעה ספרי קריאה במתנה! מהי ספריית פיג'מה? מוזמנים להתרשם באתר ספריית פיג'מה

---

תכנית "שמחת הקריאה" בכיתות ג'-ד'

בתי הספר במדד טיפוח 1-5, יקבלו במהלך השנה ספרים לקריאה מונחית בכיתות ג'-ד'. הספרים הם: מעשה בלולי ה של דבורה עומר ומהפכת התפוזים של מתי שכתבה תמי שם – טוב. מכל כותר ישלחו 15 עותקים. המורים שישתתפו בתכנית מתבקשים להירשם בקישור המצ"ב לצורך עדכונים, המלצות ומשוב. 

---

הערכה ומדידה בתחום החינוך הלשוני 

בהתאם לחוזר מנכ“ל מחודש מאי 2016, יש לבנות את תכנית ההוראה בעברית בהתאם לממצאי מיפוי ההישגים מסוף השנה שעברה. אין לערוך מבחנים לכלל התלמידים בתחילת שנת הלימודים.

את התלמידים המתקשים יש לבדוק בעזרת ערכת מעק“ב לאיתור קשיים בשטף ובדיוק. ערכת מעק"ב נועדה לשימוש המורה לעברית ולאו דווקא למורות לחינוך מיוחד.

במידה שאין בבית הספר ערכת מעק"ב, ניתן לרכוש אותה באתר הוצאת יסוד.

 

 

---

מבדק קריאה וכתיבה - כיתה א'

בימים אלו נשלחו ערכות המבדק לבתי הספר, כך שמורות כיתה א' תוכלנה לעשות בו שימוש כבר בתחילת השנה הזאת בהתאם להנחיות שבמדריך למורה. במידה והמבדקים לא הגיעו עד ראש השנה, נא ליצור קשר עם עמית דהאן מראמ"ה, בטלפון 03-5205553, או בדוא"ל: adahan.rama@education.gov.il.
במהלך ספטמבר - אוקטובר יש לבצע את השלבים הראשונים במבדק הקריאה (משימות 2-1). את הממצאים חשוב לרכז בטבלה שהמדריכות יעבירו אליכם.
שתי המשימות הראשונות עומדות בבסיס רכישת הקריאה והכתיבה - קריאת שמות האותיות ומודעות פונולוגית.
נא לבדוק בבתי הספר את הימצאות ערכת המבדק על כל חלקיה:

•  מדריך למורה

•  חוברת הנחיות להעברת המשימות

•  חוברת משימות 1 - 8

•  חוברות משימות 9 - 10 כמספר התלמידים

•  חוברות תיעוד כמספר התלמידים

•  ספרון 'סיפור הנעליים'

במסמך זה יש המלצות להוראה בעקבות הממצאים של משימות 1 – 2.
מומלץ לצפות בסרטוני ההדרכה של ד"ר עמליה בר און, באתר ראמ"ה: חלק א', חלק ב'.

---

מבדק קריאה לכיתות ב'

מבדק זה נועד להעריך את הישגי התלמידים בקריאה, ביחס לתפקוד המצופה מתלמידים בכיתה ב'. המבדק מהווה המשך רציף למבדק רכישת הקריאה והכתיבה בכיתות א'. הוא מאפשר מעקב אחר תהליך התפתחות מיומנויות השפה במהלך השנתיים הראשונות של בית הספר היסודי.

ערכת המבדק תישלח לבתי הספר, עד סוכות.במידה והמבדקים לא הגיעו עד ראש השנה, נא ליצור קשר עם עמית דהאן מראמ"ה, בטלפון 03-5205553, או בדוא"ל: adahan.rama@education.gov.il.

יש להתחיל להעבירו לתלמידים במהלך החודשים דצמבר 2016 - ינואר 2017.

מדריכות השפה ילוו את המורות בהעברת המבדק וביצירת תכנית לקידום בעקבותיו.

---

דיוק בקריאה בתנ"ך ובתפילה

בימים אלה יש לבצע הערכה של רמת הדיוק ב קריאה קולית בתנ"ך לכיתות ג'-ו'. חשוב לעשות זאת בתחילת השנה על מנת שאפשר יהיה לעבוד באופן מותאם ברמת אישית, קבוצתית וכיתתית.

ממחקרן של פרופ' תמי קציר ופרופ' מיכל שני מאוניברסיטת חיפה למדנו שעם הזמן ילדים שוכחים את הניקוד. בחמ"ד חשוב לנו לשמר את הידע אודות הניקוד לתפילה ולקריאה בתנ"ך.

---

שבוע העליות

שבוע העליות יצויין במערכת החינוך בישראל בין התאריכים ב'-ז' בחשוון תשע"ח,

22-27 באוקטובר 2016.

חומרים שמתאימים לשבוע זה:

•   יחידת ההוראה - המסע לארץ ישראל  עפ"י שירם של חיים אידיסיס ושלמה גרוניך. כיתות ה'-ו'

• יחידת הוראה - חג הסיגד  - יחידה מתוקשבת המתאימה לכיתות ג' – ו' - לקראת כ"ט במרחשוון, התאריך שבו חוגגים בני העדה האתיופית את 'חג הסיגד'. המסמל עבורם את הכמיהה העזה לעלות לציון, ולחיות בה.

• דגם הוראה לספר ילדת הקשת בענן, מאת נעמי שמואל  לכיתות ג' – ד'.

• רשימת ספרי קריאה בנושא עליה וקליטה באתר ספריות בתי הספר

• רשימה מוערת של יצירות ספרות בנושא עליה וקליטה, מתוך תכנית הלימודים של החינוך הלשוני.

---
---

תכניות ההוראה בחינוך הלשוני – א'-ו'

אם אתם מורים חדשים לעברית, שעדיין לא מכירים את תכנית הלימודים בחינוך הלשוני ואת תכניות ההוראה לשכבות הגיל השונות, לא צריך לחפש בחדר המורים, ניתן לעיין בתכניות בקישור, באגף לחינוך יסודי.


---
---

למורי העברית בבתי הספר היסודיים בחמ"ד,

שלום רב,

אנו שמחות ונרגשות לשלוח לכם את הגיליון הרביעי של "המילה האחרונה" לשנת הלימודים תשע"ז.

ריכזנו עבורכם מגוון גדול של חומרי הוראה ומידע חשוב להוראת העברית בתקופה הקרובה.

תודה לבתי הספר ששלחו סיפורים לתחרות "מרוץ הצבי" ולאתר הסופרים הצעירים.

בכל שנה עולים אחוזי ההשתתפות ואיכות הסיפורים. אתם, המורים לעברית, ראויים להוקרה ולהערכה על הובלת תהליכי הכתיבה בבתי הספר.

השנה הפעלנו גם פיילוט  של "סיירת מרוץ הצבי" – מסע כתיבה של נבחרת תלמידים מצטיינים בכתיבה מבתי ספר בכל רחבי הארץ, שלמדו יחד בשיעור מתוקשב. מטרת התכנית הייתה עידוד כתיבה יצירתית וחשיפה לכלים מתוקשבים. הדים חיוביים נשמעו ממשתתפי התכנית. אנו מקווים להרחיבה בע"ה בשנת הלימודים הבאה.

מזל טוב למירב אפריאט, המדריכה המחוזית לעברית בחמ"ד מחוז דרום לכבוד הולדת בתה ביום השפה העברית.

בברכה,

יעל נדלר, המפקחת על החינוך הלשוני בחמ"ד

וצוות היחידה לחינוך לשוני בחמ"ד.

---

נושאים כלליים

שבוע העברית - מסע פרסומי-כיתות ה'-ו'

לרגל שבוע העברית החל מסע פרסומי, שמרומם את קרנה של העברית באמצעות אמירות מסקרנות ומעניינות על מילים בעברית. ברחבי קניונים הוצבו שלטים מגוונים שבהם מילים שונות והסבר קצר ומעניין על אודות המילה. למשל: הסיפור שמסתתר מאחורי מילים בעברית (כמו המילה "בגד" הקשורה ל"בגידה"), נקודות למחשבה הקשורות למילים בעברית (למשל ש"מעלית" אינה רק עולה אלא גם יורדת, אע"פ שהשם מעלית מלשון עלייה), חלופות עבריות למילים לועזיות (למשל "חולצת קמץ" במקום "חולצת טי"), תקינות בעברית (למשל "גרב" מינו הדקדוקי זכר ולא נקבה ולכן "גרב קרוע"), הבדל בין מילים שאנשים מתבלבלים ביניהם (למשל ההבדל בין "קש" ל"קשית").
לתלמידים פותחה יחידת לימוד דיגיטלית המתאימה לתלמידי כיתות ה'-ו'.

---

תכנית "כחול לבן" בחינוך הלשוני-גיל בי"ס יסודי

משרד החינוך ומטה כחול לבן מובילים תכנית בין-תחומית בחינוך היסודי בנושא "כחול לבן".

מטרת התכנית היא העלאת המודעות של התלמידים לצריכת מוצרים ושירותים מתוצרת הארץ, תוך קידום כישורי שפה. בתכנית ישולבו גם  ערכים חברתיים כגון אחריות, ערבות הדדית  וגאווה לאומית. פרטים נוספים בלחיצה כאן.

---

הרב גורן - רב ואלוף - לומדים על הרב שלמה גורן זצ“ל בדרך ”הצבי עופרים“

במסגרת שיעורי העברית מומלץ לעסוק בדמות הרב גורן ז"ל, על פי עקרונות תכנית "הצבי עופרים". התכנית מציעה מודל הוראה חווייתי, ערכי ודידקטי לקידום מטרות תכנית הלימודים בחינוך הלשוני, בדגש על טיפוח ההבעה בכתב ובעל פה. בתכנית משולבים רכיבי הלמידה המשמעותית ופיתוח תפקודי לומד, וכן פעילות מתוקשבת רלוונטית לנושא.

---

אתר חמ"ד של עברית

אתר האינטרנט "חמ"ד של עברית" עבר שידרוג וכולל את "הסופרים הצעירים" ו"הצעה לספר". רכזי השפה מוזמנים לפרסם סיפורים שכותבים הילדים, גם לאחר סיום תחרות הכתיבה "מרוץ הצבי", בלשונית "שליחת סיפור". קוד השליחה הוא 1234. לאחר שליחת הסיפור יש להמתין כיומיים לפרסום הסיפור באתר.

---

"מה נשמע היום?"- כיתות א'-ב'

"מה נשמע היום?"- טקסטים הניתנים להשמעה ו/או קריאה לכיתות א,ב מלווים בפעילויות אינטראקטיביות במענה למיומנויות של הבנת הנשמע והבנת הנקרא.

---

"הינשוף שראה הפוך"- כיתות ג'

"הינשוף שראה הפוך"- באתר מנהל החמ"ד, פורסמה יחידת הוראה לכיתה ג' העוסקת בתופעה הלשונית- פלינדרום.

---

למורים-קידום שטף ודיוק

סדרת הרצאות בנושא אסטרטגיות לקידום שטף ודיוק של תלמידים בגילאים שונים. מומלץ ביותר!!!

חודש שבט

---

מבדק קריאה וכתיבה של כתות א'

עם סיום העברת משימות 4-3 במבדק הקריאה והכתיבה של כיתות א' יש לבנות תכנית עבודה בעקבות הממצאים, שתשתלב בתכנית העבודה השנתית של הכיתה.

מומלץ ביותר להקשיב להרצאה של ד"ר עמליה בר-און אודות המבדק, כדי להעמיק את הידע המקצועי ולהבין טוב יותר מה עומד מאחורי משימות המבדק.

הרצאה-חלק א'

הרצאה-חלק ב'

---

כלי ההערכה החדש לכיתות ב'

בימים אלה אתם מסיימים את העברת המבדק ואת הזנת הנתונים במבדקית. מומלץ לצפות במצגת המסבירה את השימוש במבדקית. המצגת נמצאת באתר ראמ"ה,

לרשותכם שתי הרצאות קצרות אודות המבדק: הבנת הנקרא במעבר מכיתה א' לכיתה ב' , מאת ד"ר עמליה בר-און וכלי הערכה לכיתה ב' , מאת אילנה מסט.

יש לבנות תכנית עבודה בעקבות הממצאים, שתשתלב בתכנית העבודה השנתית של הכיתה.

---

יחידת הוראה שומרים על העולם כיתות ג-ד       

יחידת ההוראה עוסקת בעצים ובתרומתם לאיכות הסביבה. היחידה מתמקדת בהפקת משמעות מטקסט מידע ומתמקדת בעיסוק באוצר מלים.

---

יחידת ההוראהשירת הטבע כיתות ג-ד

יחידת הוראה זו עוסקת בשלושה שירי טבע של לאה גולדברג. מטרת היחידה היא לבנות פיגומי הוראה-למידה שיאפשרו לתלמידים לגלות את דרכי העיצוב של השיר, וכך להוסיף נדבך חשוב להנאה האסתטית שלהם מקריאת השירים.

---

יחידת הוראה-חיים באי-כיתות ג'-ד'

לקראת עשרה בטבת, מומלץ ללמד את יחידת ההוראה "חיים באי" העוסקת בספר האי ברחוב הציפורים מאת אורי אורלב.

---

יחידת הוראה ברכה מעין שלוש-כיתות ג'-ד'

היחידה מזמנת את הכרת הנוסח של 'ברכה מעין שלוש' ואת הבנת הרעיונות העולים מהקריאה בו, תוך זיהוי המאפיינים הלשוניים הייחודיים לו.

---

יחידת ההוראה ממטרד למשאב- כיתות ה-ו

יחידה זו עוסקת באיכות הסביבה. במרכז היחידה - קידום אסטרטגיות להתמודדות עם קריאה והבנה של טקסט מידע ארוך.


---

יחידת הוראה יום המשפחה- כיתות ה-ו

יחידת הוראה זו מקדמת את היכולות של התלמידים להכין הצגת דברים ולהציגה בפני תלמידים אחרים, הורים ואורחים. יחידה זוו היא עוד צעד בהשגת היעד דיבור בציבור.


---

יחידת הוראה אהבת אב- כיתות ה-ו

יחידת הוראה זו, העוסקת בסיפור "האולר" מאת שלום עליכם, מתאימה גם היא ליום המשפחה. יחידה זו עוסקת באפיון דמות ובמשמעויות מפורשות וסמויות ביצירה.


---

יחידת הוראה תפילת הנוטע- כיתות ה-ו

• מצגת מלווה.

היחידה עוסקת בטקסט מעולם השיח של המקורות היהודיים. היא מזמנת כתיבת תפילה אישית, זיהוי נושא מרכזי בפסקה,  הכרת 'שיבוץ' בתפילה ובפיוט, וכן שיח דבור.


---

משאל רחוב משעשע לט"ו בשבט- כיתות ה-ו

מה ההבדל בין עץ ובין אילן? בט"ו בשבט שותלים או נוטעים עצים? האם יש לומר לִנְטֹעַ, לִטֹּעַ או לָטַעַת? מהם שבעת המינים? ומה פירוש הניב "אם בארזים נפלה שלהבת, מה יעשו אזובי קיר"?
תלמידי ישראל במשאל רחוב ובו התבקשו להשיב על שאלות הקשורות לט"ו בשבט ולעברית - משמעות של מילים, אוצר מילים, תקינות ושם המספר, פירושי ניבים.


---

דודי שמחה- יחידת הוראה מתוקשבת -כיתות א'- ב' 

דודי שמחה- יחידת הוראה מתוקשבת לכיתות א'- ב' מתוך מעגלי הספרות ליצירה "דודי שמחה אוהב חיות"/ע.הלל. 

 

---

לקראת פורים-קומיקס -כיתות א'-ב'

פעילות לקראת פורים בנושא קומיקס, מתוך המד"ל "לפתוח שער לשיר ולסיפור". 

---

מידע והפעלות לחג הפורים-כיתות א-ו'

פעילות מתוקשבת לקראת חג פורים באתר מט"ח.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/Moe/Purim

---

מגילת אסתר-כיתות א'-ב'

פעילות לשם היכרות עם דמויות המגילה

---

אתר הספריה הלאומית-כיתות ג'-ו'

באתר הספריה הלאומית ניתן למצוא פריטי מקור להעשרת ההוראה (יש לבדוק התאמה לחמ"ד ולגיל התלמידים). איך נחגג חג הפורים בתקופות שונות, וכיצד קיבל סיפור המגילה משמעויות שונות לאורך ההיסטוריה היהודית? בעזרת פריטי מקור ומשאבי הוראה תוכלו לספר את סיפורו של חג הפורים בפרספקטיבה היסטורית, להפגיש את התלמידים עם נקודות מבט שונות על החג ולפתח חשיבה על משמעות החג בימינו.

---

סרטון-משאל רחוב-כיתות ה'-ו'

משאל רחוב- איך צריך לומר ...? מה זאת אומרת " צוחק מי שצוחק אחרון" ... ומה ההבדל בין כתר לכיתר?אייר תשע"ו

אדר תשע"ו

שבט תשע"ו

טבת תשע"ו

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  19/10/2018  

עדכוני rss