education - חינוך מינהל החינוך הדתי - חינוך לשוני
 
   
 
 
 
 
 
 
"מרוץ הצבי עופרים"- תחרות כתיבת סיפורים של ילדי החמ"ד
 

מרוץ הצבי עופרים תשע"ז יוצא לדרך...

הזוכים בשלב הארצי לשנת תשע"ז

הזוכים בשלב המחוזי תשע"ז

 המשתתפים בסיירת תשע"ז:

תל- אביב

דרום

חיפה

ירושלים

מנח"י

מרכז

צפון

סיירת מירוץ הצבי - הסרטון

מידע תשע"ז

כרזה תשע"ז

מרוץ הצבי- תחרת כתית סיפורים מהם השלבים בפועל?

מתחילים סיפור עם נאוה מקמל- עתיד

  הסופרים הצעירים- כאן תמצאו סיפורים של תלמידים מכל רחבי הארץ והעולם.  

מרוץ הצבי- תחרותכתיבת סיפורים- מסלול חמ"ד בתפוצות

עופרים תשע"ה

הסופרים הצעירים
מצגת
זוכים תשע"ה
כנס מחוזי תשע"ה
שמות זוכים
- תשע"ה
כנס עופרים- מחוז מרכז

שיעורים לדוגמא

דוגמאות לשיעורים שניתנו במסגרת מפגשים וירטואלים למדריכות, רכזות ומורות לחינוך לשוני.

הרב והרבנית קפאח

דמותו של הרב עוזיאל זצ"ל
הרצי"ה מהיג ומורה דרך
מנהיגות פורצת דרך- הרצי"ה, דוד בן גוריון ומנחם בגין
דמותו של הרב שאול ישראלי זצ"ל- חלק א' חלק ב' חלק ג'


על הצבי ועל "עופרים"

לאהוב לכתוב- זהבה פלד
יסודות רעיוניים ופדגוגיים בתוכנית עופרים- מתי דגן
צבי כורך ז"ל- נורית בן מנחם- גראוס
דברים לזכרו- הרב שמעון אדלר- ראש מינהל החינוך הדתי
מבוא לספר לזכרו- ד"ר ניסים אליקים
בעלי צבי ז"ל- הגברת לוצי כורך
השפה העברית שפת הקודש- הרב שמעון לוי
צמיחה מתוך שמחה- ד"ר יחיאל שרמן

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  23/05/2017  

עדכוני rss