education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
הנהלה מצומצמת
 

שם

תואר

טל' עבודה

פקס

דוא"ל

הנהלת מינהל החינוך הדתי

מרכזיה

02-5602222

02-5604118

02-5604105

ד"ר אברהם ליפשיץ

מנהל מינהל החינוך הדתי

02-5604106/7

02-5604105

avrahmli@education.gov.il

אתי אורלב

ס/מנהל מינהל חינוך דתי

02-5604102/9

02-5604105

etior@education.gov.il

מיכל דה-האן

סגנית מנהל מינהל החינוך הדתי (פדגוגיה)

02-5604103/4

02-5604105

michaldah@education.gov.il

אסתר חטב

מפקחת ארצית על החינוך הקדם יסודי

02-5604136

02-5604120

esterha2@education.gov.il

הרב אוריאל עובדיה

מפקח ארצי על בתי הספר היסודיים

02-5604131

02-5604175

urielov@education.gov.il

רם זהבי

מפקח ארצי על בתי ספר על יסודיים

02-5604121

02-5604120

ramza@education.gov.il

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  19/10/2015  

עדכוני rss