education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
אלפון המינהל
 

מכללות דתיות

מרכזי מקצוע

הנהלת החמ"ד

מכללת אורות ישראל
מכללת אפרתה
מכללת אמונה
מכללת גבעת וושינגטון
מכללת הרצוג - גוש עציון
מכללת חמדת הדרום
מכללה ירושלים לבנות
מכללת ליפשיץ
מכללת מורשת יעקב
מכללת שאנן
מכללת תלפיות

מדריכי תושבע"פ

מדריכי חינוך חברתי

מדריכים ב"חינוך לחיים במשפחה"

היחידה לאוריינות בחמ"ד

פיקוח והדרכה - היחידה למוסיקה

פיקוח והדרכה ביחידה

ללימודי תקשורת, קולנוע ואומנויות

מדריכות תקשורת וקולנוע

מחול

אומנות

חינוךלשוני

תיאטרון

הנהלת מִנהל החינוך הדתי

הנהלה מצומצמת

הנהלה מורחבת -
הנהלה מצומצמת + מחמ"דים

מחמ"דים

עובדות מִנהל החינוך הדתי

מועצת החמ"ד

 

רשתות

ישיבות, מכינות ותנועות נוער

מפקחים

נעם צביה

בני עקיבא

אמי"ת

אור תורה סטון

רשת ללא רשת

אמונה

שעלי תורה

דרכא

עמל

אורט

עתיד

אגודה לקידום החינוך

ברנקו וייס

 

"רשת ללא רשת"

ישיבות הסדר

מפקחות על החינוך הקדם יסודי

מפקחי החינוך היסודי

מפקחי החינוך העל-יסודי

מפמ"רים

יועצים בכירים

מפקחי קליטת תלמידים עולים

בעלי תפקידים ארציים  

מפקחי קליטת עלייה

מכינות ישיבתיות קד"צ

קשת יהודה

בני דוד - עלי

בית אל

בית יתיר

כרמי חיל

מגן שאול

אלישע

קרית מלאכי

משכיות

מכינת לוד

עצם

ארזי הלבנון

חמדת יהודה

חוסן

עטרת

תנועות נוער

בני עקיבא

עזרא

אריאל

הצופים הדתיים

הנוער הדתי העובד והלומד

לעדכון האלפון לחצו כאן וכיתבו לנו

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  01/08/2017  

עדכוני rss