education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
הקהל
הקהל למען ציון 2 -תלמידים מובילים תהליכים ערכיים
 

 

סרטון המשדר הארצי הקהל למען ציון 2

סרטון הקהל למען ציון 2 לחדרי מורים ולתלמידים

מצגת להטמעת תהליך הקהל

מתווה - תהליך הקהל כולל , הקהל בעין ייעוצית למורים ולתלמידים

פעילויות כיתתיות:

בין אדם לעצמו ולאלוקיו :דע את עצמך - זהות אישית ציוני ת דתית

הצעות לתשע פעילויות כיתתיות בנושא

בין אדם לזולתו“ :ואהבת לרעך כמוך - ”יחד שבטי ישראל

הצעות לאחת עשרה פעילויות כיתתיות בנושא

בין אדם לעמו :יהדות התפוצות וקליטת עלייה

הצעות לאחת עשרה פעילויות כיתתיות בנושא

בין אדם לארצו ולמדינתו :אהבת ארץ חמד

הצעות לשמונה פעילויות כיתתיות בנושא

עריכה :אפרת עמנואל ,מיכל דה-האן
צוות היגוי :מיכל דה-האן ,אפרת עמנואל ,זוהרה פלורסהיים ,שושי שפיגל ,חגית לזר ,רותי פרקש וצוות חינוך חברתי-ערכי יסודי ועל-יסודי.
כתיבה :אפרת עמנואל ,פנינה בולקה ,ראומה הררי ,אדווה זיידמן ,מוריה שטרן
עריכה לשונית :תהילה דוד
הפקה :אתי אורלב ,בת-שבע סיאני ,מינהל החינוך הדתי
עיצוב גרפי :סיגל גד - מדיה ,פרסום והפקות
הוצאה לאור :גף פרסומים ,משרד החינוך שנת הוצאה לאור תשע"ו; 2015

 

מעמד הקהל מחוז מרכז- סרטון מסכם

 

 

הכנות לועידה

 • קובץ pdf
 • קובץ word

  שער ראשון - דע את עצמך

 • קובץ pdf
 • קובץ word

  שער שני - ואהבת לרעך כמוך

  שער שלישי- קליטת עליה ויהדות התפוצות

  שער רביעי -  ארץ חמדה

  חומרים להשתלמות לרכזות חינוך חברתי

   

 •  
   

      תאריך עדכון אחרון:  12/03/2016  

  עדכוני rss