education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
פרסי החמ"ד תשע"ז
כולל קישורים לטפסים
 

פרס החינוך חמ"ד

מהות הפרס

אות כבוד והערכה לבתי חינוך בחמ"ד על הצטיינות כוללת בעשייה החינוכית ועמידה בכלל יעדי החמ"ד

מספר הזוכים

 12 מוסדות חינוך:
4 גני ילדים
3 ביה"ס יסודי
3 ביה"ס על- יסודי
1 חינוך ייחודי
1 חינוך מיוחד

מועדים להגשת הטפסים למטֶה החמ"ד ועוד

ל' בתשרי תשע"ז, 1.11.2016
שלבי ביניים: הגשת המלצות הוועדות עד תאריך: ט"ו בכסלו, 15.12.16
מועד האירוע

  1.  מפגש כל המומלצים לפרס חמ"ד ב' בשבט, 29.1.17
  2. טקס פרס החמ"ד כ"א באדר תשע"ז, 19.3.2017

תיאור התהליך

הגשת מועמדות לפיקוח המחוזי
העברה מהמחוז למטֶה
תהליך מחוזי לבחירת מומלצים

סיורים של חוליות ארציות (עפ"י גילאים) 

 מסמך מרכזי מפורט לתהליך ושלושה מחוונים עפ"י חלוקה גילאית

מורי המאה

מהות הפרס

אות הוקרה למורים פורצי דרך אשר עושים עבודתם במסירות, באחריות וביצירתיות יוצאת דופן

מספר הזוכים

100 עובדי הוראה
100 מורים, מחנכים, רכזים, יועצים ומדריכים מכל תחומי הדעת והחינוך

מועדים להגשת הטפסים למטֶה החמ"ד ועוד

 ל' בתשרי תשע"ז, 1.11.2016
שלבי ביניים: סיום עבודת הועדה ט"ו בכסלו, 15.12.2016
מועד האירוע: ט"ז באדר תשע"ז, 14.3.2017

תיאור התהליך

תהליך מחוזי לבחירת מומלצים

 יש לכלול בכל המלצה

  • המלצת מנהל
  • המלצת מפקח כולל
  • המלצת מחמ"ד
  • קובץ תמונה באיכות לדפוס
    לא יתקבלו המלצות ישירות למטה

טפסים

אות הצטיינות חסד וחמ"ד

מהות הפרס

אות הצטיינות לבתי חינוך על ביצוע מטיבי של חסד בכלל והלימה לאחד מיעדי החמ"ד החשובים

מספר הזוכים

30 בתי חינוך   
1 גן ילדים
1 בית ספר יסודי
1 בית ספר עי"ס
1 ייחודי או מיוחד
מחוז התיישבותי: שני  בתי ספר עי"ס

מועדים להגשת הטפסים למטֶה החמ"ד ועוד

 ל' בתשרי תשע"ז, 1.11.2016
שלבי ביניים: סיום עבודת הועדה ט"ו בכסלו, 15.12.2016
מועד האירוע: כ"ג באדר תשע"ז, 21.3.2017

תיאור התהליך

בחירת ארבעה מוסדות מחוזיים בהליך פנימי של המחוז

 

טפסים

אות הצטיינות -גני ילדים
אות הצטיינות -בתי-ספר
ריכוז מומלצים מחוזי

יש להגיש את טפסים המצ"ב עבור כל מוסד+ חומרי רקע, תמונות ומצגות רלוונטיים כקבצים נלווים 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  08/10/2016  

עדכוני rss