education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
חזון החמד מחולל מציאות - טיפוח זהות ציונית דתית
 
 

אנו מבקשים השנה לעסוק בחזון החמ"ד. שנת השמיטה מזמנת לנו אפשרות לעצור, לשהות מעט, להרפות, לנסות בתוך השגרה- להפסיק את השגרה , לעסוק בחזון ללמוד אותו, לממש אותו , לחלום רחוק...
את הפסוק בתהילים "בשוב ה' את שיבת ציון היינו כחולמים" ניתן לבאר בשתי צורות. מחד אנו זוכים בימינו אלה לחיות את החלום שחלמו הנביאים והמשוררים;  מאידך מתוך החיים שבהם אנו מצויים וחיים  לנסות לחלום רחוק!!!
יעד מס' 1: "חזון החמ"ד מחולל מציאות – טיפוח זהות ציונית דתית" מציע מתווה הכולל מקורות לימוד פעילויות וכלים להטמעת רעיון זה בקרב ילדי החמ"ד.
נתפלל לתקן עולם במלכות שדי, והבא להיטהר מסייעין בידו. להמשך לחץ כאן
               

להדליק את אור חזון החמ"ד בחדר מורים

חזון החמד בעין יעוצית

להדליק את אור חזון החמ"ד בקרב ילדי החמ"ד 
 

שיעורי חינוך בנושא חזון החמ"ד מחולל מציאות (בקרוב):

  • גני ילדים
  • בתי ספר יסודיים
  • בתי ספר על יסודיים

 

שיעורי חינוך בנושא טיפוח זהות ציונות דתית (בקרוב):

לכל אחד ניגון אישי שלו לאור חזון החמ"ד

רעיונות והצעות (בקרוב)

 

להעלאת רעיונות נוספים הקש כאן

 

ציונות דתית בתחומי הדעת השונים (מחשב"י, תושבע"פ,תנ"ך, חינוך לחיי משפחה, היסטוריה, ספרות)

חינוך על יסודי

שבוע החמ"ד תשע"ה (בקרוב)

דמות החמ"ד השנתית 

הרב שאול ישראלי זצ"ל

חומרים משדה החינוך להעלאת חומרים הקש כאן

עשרת ימי תשועה

פעילויות ומאמרים

"אח לדרך" (בקרוב)

נכונות לשירות ומוכנות לצה"ל (בקרוב)

שמיטה תשעה

ממני אליך - התפתחות אישית ומעורבות חברתית לאור חזון החמד

"הקהל למען ציון" - נוער מוביל תהליכים חברתיים ערכיים (בקרוב)

 

 

 

 

 

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  15/10/2015  

עדכוני rss