education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
רבני בתי ספר
מפקח על רבני בתי הספר - הרב ענזי חיים
 

הרב ענזי

 

"יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָה וְנִתַּאי הָאַרְבֵּלִי קִבְּלוּ מֵהֶם. יְהוֹשֻׁעַ בֶּן פְּרַחְיָה אוֹמֵר, עֲשֵׂה לְךָ רַב, וּקְנֵה לְךָ חָבֵר, וֶהֱוֵי דָן אֶת כָל הָאָדָם לְכַף זְכוּת" ( משנה מסכת אבות פרק א' ו')

 

"ויהיה באור השמועה לענין הנהגות מדיניות (חברתיות) והוא שישים אדם עליו אחד מן החכמים לאב ולראש להיות נשמע אליו ולעצתו בכל ענייניו" (המאירי על מסכת אבות פרק א' משנה ו')

 

"מבחינה זאת היה הרב בישראל תמיד, לא פוסק הלכות בלבד להורות בין אסור למותר ובין טמא לטהור, אלא גם ואולי בעיקר יועץ לכל אחד מבני קהילתו בכל בעיה קטנה או גדולה" (הרח"ד הלוי "עשה לך רב" ח"א תשובה א')

 

"עשה לך רב"! – דאג, שאדם בעל שאר רוח יושיבך לפניו כדי להיות לך רב, ויפתח לך אוצרות ידיעותיו וחכמתו, למען תקנה מהם שלמותך הרוחנית". (רש"ר הירש; "עטרת צבי" על פרקי אבות, שם)

 

"רב ביה"ס הוא מוסד חשוב מאד….רב ביה"ס הוא ה"מרא דאתרא" של ביה"ס ….כל רב הממונה על ידי רשות מסוימת, (בדרך כלל משרד החינוך)עליו לקבל כושר מהרבנות הראשית לישראל לתפקידו. כמובן שעליו להיות מתאים מבחינה חינוכית למקום וזה יקבע על ידי האגף לחינוך דתי…". (מתוך מכתבו של הרב מרדכי אליהו אל הרב ד' רפאלי; שמעתין 93 תשמ"ח עמ' 51)

לחץ כאן ליצירת קשר עם המפקח הארצי

 • אתר רבני בתי ספר

 • הגדרת תפקיד הרב- מטה רבני בתי הספר

 • מסגרת עבודת הרב

 • על תפקיד רב ביה"ס מאמרים שפורסמו בעבר:
  - אליהו, הרב מרדכי, הרב הראשי לישראל : רבני בתי ספר מעמדם ההלכתי ", "שמעתין" גיליון 93-94, שנה כה' תשמ"ח עמ' 51.
  - בן ישר, מאיר :"רב ביה"ס בחינוך הממ"ד מעמדו ותפקידו", "בשדה חמד", בטאון המורים הדתיים בישראל, חוברת ל"ח, תשנ"ה, עמ' 9-14.
  - חפדי, בני: "מעבודתו של רב ביה"ס עם צוות המורים", "בשדה חמ"ד", בטאון המורים הדתיים בישראל, חוברת ל"ח , תשנ"ה, עמ' 15-17.
  - נוימן  הרב יהושוע:"רבני בתי ספר בחינוך הממלכתי דתי", "בשדה חמ"ד", בטאון המורים הדתיים בישראל, חוברת ל"ח , תשנ"ה, עמ' 5-8.
  - הרטמן הרב יוסף, אתגרים ותפקידים לרב בית הספר, שמעתין:

ספר עמוד הוד הרב גלזר

 

  לאתר בעריכתו וניהולו של הרב צבי הריס לחץ כאן

חומרים על הרב עוזיאל של הרב שמואל כץ

 

סיכום ימי עיון

 

 • חומר מיום העיון הארצי

   

  • לשנת תשע"ד

  • רב בית הספר מתייחד בסגנון העבודה המתבסס על השימוש בכלים רגשיים- אמוניים. הרב הוא איש אמונה וחינוך המופקד על פיתוח המטען הרגשי החיובי של התלמיד בהקשר התורני. כמתווה דרך תורנית - חינוכית עסוק הרב בטיפוח החוויה הרוחנית, מתוך חזון שחוויה זו תהיה מכוננת בעבור התלמיד.

   חוויה זו מקבלת חיזוק משמעותי בעזרת השימוש בתכנית 'הצבי עפרים'. נקודת המוצא של התכנית היא: 'כל אחד יכול'. כשעיקרון זה מופנה לטובת שחזור חוויה וניצול ההמללה שלה בע"פ כבסיס לכתיבה.

    

   אמנם, במהלך הלימוד בהשתלמות המקוונת עסקנו בעיקר בתחום הלשוני, אך, עיקרון זה מופיע כיסוד מוסד במקורותינו – כדברי ריקאנטי (דברים, פר' נצבים, כ"ט, י"ד) – '... אמר רבי יצחק אף מה שהנביאים עתידים להתנבאות כלם קבלו מהר סיני, דכתיב את אשר ישנו פה ואת אשר איננו פה עמנו היום, אשר ישנו אותם שנבראו כבר שהן בעולם, ואת אשר איננו שעתידים להבראות...'

    

   התובנה שכבר עברנו את החוויה וכעת אנו עוסקים בשחזורה ובהמללתה היא יסוד חשוב בפיתוח התורני של איש האמונה הישראלי. ההבנה הזו חשובה מאד לצורך התמודדות עם קשיים אמוניים. תובנה זו הכרחית לצורך יכולת הפנמת העיקרון החשוב המופיע בדברי רבנו בחיי (שמות, פר' תרומה, כ"ה) – '...רצתה להקדים עניין מעשה המשכן שהוא הכפרה קודם שיזכיר העוון ההוא, כי כן מדתו של הקב"ה שמקדים רפואה למכה, וכעניין שדרשו רז"ל: (מגילה יג ב) הקב"ה בורא רפואה לישראל תחלה ואחר כך מכה אותם, שנאמר: (הושע ז, א) "כרפאי לישראל ונגלה עון אפרים".'

   כך, אנו עסוקים כל העת בחוויית שחזור והפנמה של אירועים ותהליכים שכבר חווינו.

   תהליך זה הינו חלק מן העקרונות המנחים אותנו כרבני בתיה"ס.

    

   ערך מוסף אחר לתוכנית, מתקיים ביכולתו של הרב לטפח יצירה תורנית של תלמידיו. העבודה הפרטנית תורנית עם התלמידים והדגשת השימוש החוויתי - ערכי מסדר יומו של התלמיד מאפשרת לתלמיד לחוות הזדהות גדולה יותר עם תורתנו הקדושה ועם דברי רז"ל.

   פיתוח היצירה בעזרת כלי תכנית 'הצבי עפרים' עשוי לפתח אצל התלמידים יכולת ביטוי ופרשנות בתחומים תורניים. יכולת שתשתכלל ותבשיל ככל שיעמיקו את ידיעותיהם התורניות ויפרו את יסודות אמונתם בחוויות חיים.

    

   הרב גלעד קאופמן

   מרכז תוכנית "הצבי עופרים" לרבני בתיה"ס

    

   ההשתלמות שהתקיימה בשנת תשס"ט

   תקציר ההשתלמות        פורום ההשתלמות            למרכז הקורסים המקוונים

   מפגש רביעי - יום שלישי ב' שבט תשס"ט , 27-01-09 בשעה 19:00

    

   מפגש שלישי - יום שלישי י"ז טבת תשס"ט , 13-01-09 בשעה 19:00

   • סדר יום  

   • הישגים נדרשים עפ"י תוכנית הלימודים של החינוך הלשוני – כפי שהוזכרו בביטויים בולטים בדברי רז"ל – הרב גלעד קופמן

   • החוויה והלימוד – לימוד משותף– הרב גלעד קופמן

   • עופרים כסדרה – איך נראה הלימוד בעזרת עופרים – זהבה פלד – מרכזת תוכנית הצבי עופרים

   • מטלה

   • המפגש המוקלט -  ניתן להאזין ולצפות במפגש למי שהוריד את תוכנת המשתתף של אינטרווייז 

   מפגש שני - יום שלישי י"ט כסלו תשס"ט , 16-12-08 בשעה 19:00

    

   מפגש ראשון - יום שלישי כז' חשון תשס"ט , 25-11-08

    

    
   <
 •  
   

      תאריך עדכון אחרון:  01/07/2015  

  עדכוני rss