education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
הרב צבי יהודה הכהן קוק זצל
מאמרים חומרי למידה והפעלות
 

באהבה ובאמונה - חוברת לאור דמותו של הרב צבי יהודה קוק

לחץ כאן - לדפי לימוד מבתי ספר שונים

 

  פרקים קצרים  ממשנתו של הרב

הוצאת בית מדרש מהות

כותבים שונים

חומרי למידה  

 

פעילויות לבתי ספר

דפי לימוד על הרצי"ה מבי"ס עמיטל בהר חומה בירושלים

 

פעילויות לילדי הגן

קישורים ופרסומים

 

נשמח לחומרים נוספים למייל avia2256@gmail.com

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  30/06/2013  

עדכוני rss