education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
הרב והרבנית גורן זצ"ל
דמויות החמד לשנת התשע"ז
 

הדמויות השנתיות של החמ"ד לשנת תשע"ז הם הרב שלמה והרבנית צפיה גורן
הרב שלמה גורן כיהן במשך שנים רבות כרב הראשי לצה"ל וכרב הראשי לישראל ונצרב בזיכרון העם היהודי בתקיעת השופר ברגע שחרור הכותל המערבי 
הרבנית צפיה גורן הייתה אשת חינוך גדולה וכיהנה כנשיאת תנועת האישה הדתית 'אמונה'
על תרומתם הכבירה למדינת ישראל לעם ישראל ולתורת ישראל, נבחרו הרב והרבנית להוות דמויות מופת שלאורם נחנך השנה את ילדי החמ"ד בכל מוסדות החינוך הדתי.
 

עם ישראל עתיק היומין, המלומד בניסים, כל דברי ימיו אינו אלא שרשרת אחת של ניסים גלויים ונסתרים. דרכו, עליותיו וירידותיו, ניצחונותיו וכישלונותיו, גם אלה הטבועים כביכול בחותמות הטבע, אין להבינם כמות שהם ואין לנתחם מתוך גישה היסטורית-מדעית רגילה, ולא מתוך גישה חומרית של שיקול יחסי הכוחות שלו לעומת אלה של אויביו...אלא ככוח המניע להתקדמות הכרחית של היקום." (הרב שלמה גורן, "יסודות הנצח במגילת אסתר")

חומרים רשמיים של מינהל החינוך הדתי

 

מנהלים, מורים, גננות, רבני בתי ספר ורכזים יקרים,
אנו שמחים להגיש לכם את חוברת:
"בציפייה לגאולה שלמה"
טיפוח זהות ציונית דתית לאור דמויותיהם של הרב והרבנית גורן

החוברת הופקה ע"י מינהל החמ"ד, נערכה ע"י מיכל דה האן, אפרת עמנואל ומרים קורן, ונכתבה ע"י צוותי הכתיבה של מינהל החמ"ד: אדווה זיידמן, יעל קופרשטוק, ראומה הררי ונעמה טורם, יחד עם בעלי תפקידים בתחומי הדעת השונים.
מידע רב בחוברת הגיע מספרו של אבי רט "בעז ותעצומות" והתהליך כולו נעשה בשיתוף עם המשפחה.

החוברת נמצאת בשלב הסופי של ההגהות לפני ההוצאה לדפוס ולבתי הספר. נשמח לקבל הארות והערות למייל miriamcoren@gmail.com לא יאוחר מה-5 בדצמבר.

בברכת עשייה חינוכית פוריה ומועילה
צוות הכתיבה

 

חומרים רבים נוספים 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2017  

עדכוני rss