education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
הרב והרבנית קאפח
הולך תמים יוסף ברכה
 

כולל חומרים רשמיים

החוברת עם החומרים הרשמיים של מינהל החינוך הדתי

זו לנו הפעם הראשונה שאנחנו בוחרים בזוג ציוני-דתי, או לשון אחרת במשפחה, שתלווה אותנו לאורך השנה, ויש בכך בשורה גדולה.
הרב קאפח זוכה פרס ישראל על האדרת הרמב”ם ועל יצירה יהודית, ואף הרבנית קאפח זוכת פרס ישראל על מפעלי החסד שהקימה ופעלה להרמת קרנם, אולם מלבד הלימוד הגדול שאנו יכולים ללמוד מכל אחת מן הדמויות האדירות הללו, בבחירה זו ישנו ערך מוסף, שכן היא נותנת ביטוי של ממש לערך המשפחה בישראל. העמדת משפחת קאפח כסמל וכמופת לחינוך כולנו, יש בה מן החידוש. לא רק דמות ציונית-דתית, אלא משפחה ציונית דתית.

  קישור לאתר ובו פירוט החומרים לילדי קדם יסודי

קובץ נלווה לספרי הקריאה על הרב והרבנית קאפח

חומרים מממשפחת הרב

חומרים שהתקבלו משדה החינוך

 • הצגה על הרב קאפח הרב שלמה אהרונסון
 • משחק מסלול הרב והרבנית קאפח
 • משחק זכרון הרב והרבנית קאפח
 • דף עבודה על הספר "מעשים של ברכה" בית המלמדים
 • סרטון קורות חיים ביוטיוב
 • משחק זכרון מחוז תל אביב
 • משחק מסלול מחוז תל אביב
 • מצגת קורות חיים 
 • אתר רבני בתי ספר
 • ששה עמודים מנוקדים על הרב הרב ישראל ויסקוט
 • מידע ותפזורת א ילדות בתימן הרב ישראל ויסקוט
 • מידע ותפזורת  ב נישואין ומשפחה המסע לארץ ישראל הרב ישראל ויסקוט
 • מידע ותפזורת ג תל אביב - צעדים ראשונים ירושלים - דיינות וריקמה הרב ישראל ויסקוט 
 • מידע ותפזורת ד מפעלי חיים הרב ישראל ויסקוט
 • משחק מסלול - במסלול חייהם כרטיסי משחק מסלול ושטרות הרב ישראל ויסקוט ואריאלה בבאי

  סרטונים של סיסמא לכל תלמיד מביה"ס קול יעקב ירוחם: 

  יוטיוב – חלק א

  חלק א - כנכד בבית הרב והרבנית

  15 דק'

  במהלך הסרטון הרב עוז מציג תכשיטי כסף תימניים מקוריים שבנות משפחתו קיבלו  מהסבא - הרב יוסף קאפח.

  יוטיוב – חלק ב'

  חלק ב - תורת הרב

  22 דק'

  במהלך הסרטון הרב עוז מציג מגילת אסתר שקיבל מסבו, אשר עברה מדור לדור במשפחתו, במשך 450 שנה.

  יוטיוב - חלק ג'

  חלק ג - המיוחד בבית הרב והרבנית

  12 דק'

  החלק הזה של הראיון עשיר בסיפורים נוספים על הרב והרבנית.

  יוטיוב – חלק ד'

  חלק ד - המשכיות המפעלים ולקחים לחיים

  15 דק'

  במהלך הראיון הרב עוז מציג ספר שקיבל כמתנה מסבו, עם הקדשה מאלפת.

   

 • הרמב"ם של דורנו הרב יוסי פרחי
 •  1 הרב יוסי פרחי דפי צביעה על הרב והרבנית 2 3 
 • פלקט אמרות  הרב והרבנית לאה חג'בי מחוז דרום 
 • תעודת זהות מנוקד pdf הרב ישראל ויסקוט
 • סיפורים מנוקד
 • ציטוטים מנוקד
 • כרטיסי משימות על הרב קאפח על הרבנית קאפח לכרזות של מכון מופת תשובות 
 • ציטוט שבועי מנוקד הרב ישראל ויסקוט
 • תעודות לחידון הרב והרבנית וורד pdf   
 • שיעורים לצפיה מהכנס לזכר הרב והרבנית קאפח:
 • עלוני ואהבת עם הדמויות השנתיות

  הצגות והפעלות בתשלום 

   

 •  
   

      תאריך עדכון אחרון:  10/08/2016  

  עדכוני rss