education - חינוך מינהל החינוך הדתי - תקשורת ואמנויות
 
   
 
 
 
 
 
 
השתלמויות
תוכנית ההשתלמויות לשנת תשע"ז
 

לכל מורי הקולנוע בחמ"ד
שלום רב!


להלן תכנית ההשתלמות בקולנוע בחינוך הדתי לשנת תשע"ז .
השנה בחרנו לפרוש בפניכם מלכתחילה את כל המפגשים ולערוך הרשמה לכולם כדי שתוכלו להיערך אליהם בהתאם.
המפגשים בנויים כך שחלקם עוסקים בתכנים מתוך תוכנית הלימודים וחלקם מוקדש ללמידת עמיתים מתוך מה שמתרחש בשדה.
אנו רואים חשיבות עליונה בהשתתפותכם במפגשים.
השתתפות במפגשים + הגשת עבודה, מזכים בגמול  של 30 שעות.

 

פרוט המפגשים

 
א. סיכום והסבר קצר וברור לנושא 
ב. מושגים מרכזיים להוראה 
ג. הצעה למערך שיעור+ מצגת
יש לצרף ביבליוגרפיה

 

לוח הזמנים של כל המפגשים – תזכורת!

 

פירוט המפגשים שהיו ושיהיו

תאריך

שעות

נושא המפגש

מקום המפגש

1/1/17 , ג' בטבת

התקיים

יום ראשון  - ח' חנוכה

9.00-16.00

הרצאות בנושא הפוסט מודרניזם -מבוא

הוראת עמיתים

אמית בנים, מודיעין

1/6/17 , ז סיוון

יום חמישי – אסרו חג שבועות

התקיים

9.00-16.00

הוראת פוסטמודרינזם במגמת הקולנוע   /מרגלית ישראלי 

+הוראת עמיתים

אמית בנים, מודיעין

29/6/17 ה' בתמוז

יום חמישי

9.00-16.00

זאנ'ר גיבורי העל כז'אנר פוסטמודרני והצגת פרקים מספרו החדש על קולנוע ישראלי / פאבלו אוטין 

הוראת  עמיתים 

אמית בנים, מודיעין

10/7/17 ט"ז תמוז

יום שני – יום עיון רב תחומי

9.00-16.00

יום רב תחומי באמנויות-תכנית מופרטת תפורסם בקרוב

בניני האומה ירושלים

 

 

תוכנית המפגש השלישי - 29/6/17


 
מקום:  אמי"ת  בנים מודיעין , רח' עמק זבולון 4 מודיעין

 

במרכז היום מפגש והרצאה עם :
ד"ר פבלו אוטין-  חוקר, מרצה ומבקר קולנוע  ישראלי ועולמי  ויושב הראש של פורום  מבקרי הקולנוע בישראל.  ספרו האחרון שיעורים בקולנוע - שיחות עם יוצרות ויוצרים מהקולנוע הישראלי פורסם השנה
.

 
סדר היום  :
 
•       10:00 – 9:30   התכנסות וכיבוד קל
 
•       11:30 – 10:00   מפגש עם ד"ר פאבלו אוטין- הכרות עם ז'אנר "גיבורי העל"  בהתפתחותו וכז'אנר פוסט מודרני  - חלק א'
 
•       13:15   – 11:45 המשך המפגש עם ד"ר פאבלו אוטין  - ז'אנר "גיבורי העל"  וכן נשמע על ספרו "שיעורים בקולנוע - שיחות עם יוצרות ויוצרים ישראלים
 
•       13:45 – 15: 13 הפסקת צהרים וארוחה קלה
 
•       15:30 -13:45 - הוראת עמיתים
 

 


 
להרשמה לכל המפגשים


מורים המבקשים להציג בלמידת העמיתים ולקבל על כך ציון מתבקשים לכתוב זאת בלינק:

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  15/06/2017  

עדכוני rss