education - חינוך מינהל החינוך הדתי - תקשורת ואמנויות
 
   
 
 
 
 
 
 
מסלולי לימוד
פרוט מסלולי הלימוד השונים- הנתיב הטכנולוגי והנתיב העיוני
 

1. בגרות באמנות - הנתיב הטכנולוגי

שם המפמ"ר: עינת קריצ'מן

מטעם משרד החינוך המינהל למדע וטכנולוגיה

 אתר אמנויות העיצוב, הנדסת בניה ואדריכלות

 

בגרות באומנות שימושית

מורכבת מ3 יחידות עיוניות ו2 מעשיות:

בתחום העיוני על פי מסמך ההלימה החדש-

 ארבע אפשרויות להיבחנות, מתוכן יש לבחור אפשרות אחת:

  1. תולדות האומנות מהעת העתיקה ועד האימפרסיוניזם
  2. תולדות האמנות המודרנית
  3. תולדות האמנות היהודית על רקע האמנות הכללית.
  4. תולדות האמנות המודרנית למגזר הדתי.

 

 

 

 

2. בגרות באמנות - הנתיב העיוני

שם המפמ"ר: סיגל ברקאי

מטעם משרד החינוך המזכירות הפדגוגית

 אתר הוראת האמנויות והתיאטרון

 

 הבגרות מורכבת מ-3 יחידות עיוניות ו -2 יחידות סדנא מעשית

בתחום העיוני: נבחנים ל3 היחידות במבחן אחד הנקרא

תולדות האמנות והבנתה מס. 934631

הבגרות מחולקת למספר פרקים:

יחידת מבוא – להתבונן, לחוות, להבין ולפרש את שלושת הנושאים המרכזיים

דרכי התבוננות במציאות וייצוגה

יצירה-אמן-חברה

מסורת וחדשנות

חלק ב - העמקה בתקופה או בנושא (לימודי בחירה)   

האמנות הקלאסית – יוון ורומא בעת העתיקה

אמנות ימי הביניים

אמנות הרנסנס

אמנות הבארוק

אמנות יהודית – תרבות חזותית

אמנות האסלאם


מטעם התוכנית יוצא כתב העת  "קשר אמנותי" - המופיע בגרסא אינטרנטית:
עיתון למורים לאמנות שמטרתו להציג רעיונות, דעות, פרשנות, תיאוריות של חוקרים, אמנים ופילוסופים של האמנות והתרבות החזותית. במקביל, חידושים, ומידע למורים/ות לאמנות, ויצירת קשר רציף והדדי בין המורים לאמנות, לצוות הפיקוח וההדרכה להוראת אמנות.
 
בעיתון מתפרסמות הרצאות נבחרות שהוצגו בהשתלמויות ובכנסים שערך הפיקוח על הוראת האמנות. כמו כן מתפרסמות יצירות אמנות של תלמידים ומורים לאמנות שהוצגו בתערוכות במסגרת הגלריה לאמנות במשרד החינוך בתל אביב ובמרחבי תצוגה אחרים.
 
מערכת העיתון מזמינה את המורים לאמנות לחלוק עם עמיתיהם דרכי הוראה, למידה והערכה בתחום העיון, הצפייה וההתנסות בסדנאות השונות.

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  30/01/2016  

עדכוני rss