education - חינוך מינהל החינוך הדתי - תקשורת ואמנויות
 
   
 
 
 
 
 
 
עיתוני כנס יצירה צעירה
 

בכל שנה הפיק הפיקוח על לימודי תקשורת וקולנוע עיתון שנתי שנקרא "בגרות מהסרטים"
 
העיתון חולק בכנס השנתי והכיל מאמרים של מורים, מנהלים, תלמידים העוסקים בקונפליקטים ובנושאים שהעסיקו את התלמידים
 
ביצירתם  הקולנועית/תקשורתית באותה שנה, וכן מאמרים עיוניים נוספים.
 
החל משנת תשע"ב הפך הכנס לרב תחומי באמנויות ולכן משנת תשע"ג הוחלט שהעיתון ייצג את כל תחומי האמנויות בחמ"ד ויקרא "הבמה ליצירה צעירה"

 


 עיתון "בגרות מהסרטים" שהופק לכנס יצירה צעירה – שנת תשס"ו

 

עיתון תשס"ו

 

 עיתון "בגרות מהסרטים" שהופק לכנס יצירה צעירה – שנת תשס"ז

 

עיתון תשס"ז

 עיתון "בגרות מהסרטים" שהופק לכנס יצירה צעירה – שנת תשס"ח

 

עיתון תשס"ח

 

 עיתון "בגרות מהסרטים" שהופק לכנס יצירה צעירה – שנת תשס"ט

 

עיתון תשס"ט

 

 

 עיתון "בגרות מהסרטים" שהופק לכנס יצירה צעירה – שנת תשע"א

 

עיתון תשע"א

 

 

 עיתון "בגרות מהסרטים" שהופק לכנס יצירה צעירה - שנת תשע"ב

 

עיתון תשע"ב

 

 

 עיתון "הבמה ליצירה צעירה" שהופק לכנס יצירה צעירה - שנת תשע"ג

 

עיתון תשע"ג

 

 

 עיתון "הבמה ליצירה צעירה" שהופק לכנס יצירה צעירה - שנת תשע"ד

 

עיתון תשע"ד

 

 עיתון "בגרות מהסרטים" שהופק לכנס יצירה צעירה - שנת תשע"ו

 

עיתון תשע"ו

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  02/06/2016  

עדכוני rss