education - חינוך מינהל החינוך הדתי - תקשורת ואמנויות
 
   
 
 
 
 
 
 
במה מתבטאת יחידותו של אדם?
בשאיפה המרכזית שלו, ביעד המרכזי שלכוחו הוא מכוון את כל מתרי נפשו.
 

 

יחידותו של אדם-בתפילת חייו. אדם רוצה מה שרוצים אחרים, אבל כל אחד רוצה בכך על פי דרכו האישית...אותה אחרות , אותה יחידות, אותה בדידות עם שהיא בקרב ההמונים,היא שקובעת לאדם את דרך חייו."

                                                               (הרב י"ד סולובייציק,"על התשובה")

 

בשנים האחרונות אנו עדים להתעוררות רבה בעשיה  האמנותית ובשיח האמנותי בציבור הדתי על כל גווניו.

בתחום החינוך הדבר בא לידי ביטוי בפתיחת מגמות לבגרות בלימודי אמנות, קולנוע/תקשורת, תיאטרון, ומחול.

 

רבות מהמגמות האמנותיות לבגרות בבתי הספר העל יסודיים ,ישיבות ואולפנות נפתחות מתוך דרישה של  תלמידים והורים .

תלמידים רבים מבקשים מענה הולם לכישוריהם וליצירתם גם שלא דרך החינוך הפורמאלי.

גם בחינוך לגיל הרך ובבתי הספר היסודי מכירים היום בחשיבות קידום התחומים האמנותיים בדרך של חשיפה תרבותית, למידה מקצועית ויצירה.

 

החינוך הדתי-היחידה ללימודי אמנויות משתדלת לתת מענה מקצועי לכל בית ספר המעוניין במגמה אמנותית כל שהיא.

לשם כך הוקם צוות הדרכה מקצועי ומסור המנחה את הנהלת בית הספר בפתיחת המגמה, מעורב בשיבוצי המורים ובהערכות התוכנית החינוכית הלוגיסטית והטכנית(תשתיות,רכישת ציוד מקצועי וכו') לקראת פתיחת המגמה.

 

אתר לימודי אמנויות בחינוך הדתי

 

אתר לימודי אמנויות בחמ"ד נוצר:

א. על מנת לקדם את השיח הייחודי של ציבור המורים לתחומי היצירה בחינוך הדתי, הן בהבט התיאורטי של ההוראה והן בהיבטים המעשיים.

ב. על מנת לתת במה ולחשוף את היצירה הנפלאה של תלמידינו בתחומי האמנויות השונים

ג. על מנת ליצור שיתוף בין המורים בחומרי ההוראה הייחודיים הנוצרים על ידי המורים ומביאים לידי ביטוי את התפיסה האמונית והדתית בהוראת האמנויות.

 

 

תוכניות הלימוד

 

תוכניות הלימוד בכל התחומים מקבילות לתוכניות הלימוד בחינוך הכללי.

אולם בכל תחום ישנם פרקים יחודיים והנחיות יחודיות של החינוך הדתי

ניתן למצוא ביטוי לכך באתר שלנו בתחומי התקשורת והתיאטרון.

ובאמנות בחלק הסדנאי

 

.

 

 

וועדת היגוי מקצועית

 

את היחידה ללימודי אמנויות בחינוך הדתי מלווה ועדת היגוי מקצועית

ועדת ההיגוי הוקמה ב-ז' באב תשס"ז (1.8.06) כוועדה מלווה לעבודת היחידה ללימודי תקשורת ואמנויות .

שלוש  הסיבות המרכזיות להקמת הוועדה הן:

א.הקמת וועדת מקצוע המלווה עבודת המפקח המקצועי הינה הכרחית לצורך עבודה מקצועית.אולם על פי נהלי המשרד רק מפקח המוגדר כמפמ"ר יכול להקים וועדת מקצוע .כיוון שהפיקוח הדתי על לימודי האמנויות והתקשורת לא מוגדר כמפמ"רות הוחלט על הקמת וועדת היגוי פנימית לחינוך הדתי.

 

ב.כפי שנכתב בהמלצות וועדת "תורת חיים" בראשות הרב יעקב אריאל:

"מצד אחד יש לעודד לימוד אמנות,מצד שני יש לשמור על עצמאותה ועל מקוריותה של התרבות היהודית שיש לה אמות מידה ייחודיות משלה ...חובה ללוות מקצוע זה בייעוץ קבע של רבנים ויוצרים דתיים מקוריים."(חוזר מנהל החינוך הדתי –שבט תשס"ה)

 

הוועדה שהוקמה מורכבת מרבנים ואנשי מקצוע שתפקידם לבדוק את תוכניות הלימודים השונות באמנות על פי הצרכים הייחודיים של החינוך הדתי לגווניו, ולהמליץ לפיקוח על דרכי עבודה רצויות ותכנים חסרים.

הוועדה קיבלה אישור חוקי מטעם המזכירות הפדגוגית של משרד החינוך להפעלתה כוועדת היגוי מייעצת ולא כוועדת מקצוע.

 

ג.הקשר עם לימודי האמנות בשדה מעלה דילמות רבות ושונות.אחד מתפקידי הוועדה הוא להתמודד עם

הדילמות העולות בעבודת בתי הספר ועם הסוגיות המורכבות,על מנת למנוע מצב שמפקח הופך להיות פוסק יחיד.

 

ואלה חברי וועדת ההיגוי ופרטיהם:


מיכל עיר שי
 מורה ותיקה לתחום האמנויות בפלך ירושלים ומדריכה ארצית לשעבר
 michalirshai@gmail.com


 
יאיר ליפשיץ
 דוקטורנט לתיאטרון ומורה ותיק במגמות התיאטרון
 yair.lipshitz@gmail.com


 
דוד עצמון
 נציג תכניות לימודים של מנהל החינוך הדתי
 davida@education.gov.il
 

הרב דוב ברקוביץ
 ראש בית אב, עוסק שנים רבות בחיבור בין אמנות ליהדות.
 dovtzip@neto.net.il


 
הרב מרדכי ורדי
 רב בית הספר לקולנוע 'מעלה' וראש מסלול לתסריטאות
 vardi@maale.co.il


 
שרה מורלי
 מורה ותיקה לתיאטרון ומדריכה ארצית לשעבר
 moraly@mscc.huji.ac.il


 
אורנה סגל
 מדריכה ארצית לאמנות בחינוך הדתי
 ornaseg@gmail.com


 
שי ולדמן
 מדריך ארצי להוראת התקשורת בחינוך הדתי- מרכז הוועדה
  waldmans@017.net.il


 
 

רויטל שטרן (זיוון)                                                                

מפקחת על לימודי תקשורת ואמנויות

 

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  29/06/2013  

עדכוני rss