education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
יחידות הוראה ודגמי הוראה וחומרים נוספים
 

יחידות הוראה-אוגדן למורה

שומרים על העולם- אוגדן למורה , אתר כותר ספרי לימוד, אתר כותר ספרי לימוד, מט"ח.

שומרים על העולם- הדגשים לחמ"ד

להיות מיוחד- אוגדן למורה, פרקים מתוך הספר "ילד הכרובית", אתר כותר ספרי לימוד, מט"ח.

בילוי נעים-  אוגדן למורה , כותבים המלצות לבילוי, אתר כותר ספרי לימוד, מט"ח.

 

דגמי הוראה

כישורי שפה-דגמים לתכנון ההוראה- האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים. הדגמים המוצעים מאפשרים למורה לתכנן את ההוראה על ידי בחירה של פריטים והתאמתם לאוכלוסיית התלמידים (כיתות ד'-ו'), למטרות הלימוד, לצרכים שונים ולסגנון ההוראה שלהם עצמם.

 

חומרי הוראה

רכישת השפה הכתובה בסביבה הממוחשבת- תשס"ה, האגף לחינוך יסודי.

מרקם חמ"ע- אתר אינטרנט המיועד לתלמידים עולים, מט"ח.

"הכל חדש"- אולפן וירטואלי, עברית לתלמידים עולים- למידה תוך משחק ותרגול. משרד החינוך, האגף לקליטת עלייה, האגף לתכניות לימודים, מט"ח.

אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה- מסמך מנחה למתכנני תוכניות לימודים ארציות ומקומיות ולמפתחי חומרי למידה, תשס"ט. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים.

"שבעה דברים בחכם"- ניהול שיח ע"פ מקורות היהדות- מתוך אתר המחלקה לחיים בחברה

עיתוני ילדים - קישורים המתאימים לחמ"ד

פעילות לעידוד כתיבת יומן - הצעה לפעילות בנושא כתיבת יומן אישי.

רבן גמליאל - הצעה לשימוש במחשב להבנת הטקסט

 

יחידות הוראה-  טקסטים מן המקורות היהודיים (טיוטה ראשונית)

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2013  

עדכוני rss