education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
מרוץ הצבי - סופר נולד
 

תחרות ארצית לבחירת הסופר הצעיר

"מרוץ הצבי" תשס"ט

מרוץ הצבי תשס"ט - מידע והרשמה"מרוץ הצבי" תשס"ח

 

דוגמאות לפעילות "עופרים" -  בשנה"ל תשס"ז לקראת תחרות "מרוץ הצבי"

 

הקובץ הנ"ל כולל דיווחים  שהתפרסמו 

בפורום"הצבי עופרים" מבתי הספר הבאים:

  • בי"ס "תורני חדש" שדרות - מאת רונית פונצ'יק רכזת שפה
  • בי"ס "עץ חיים"  באר שבע - מאת איילה דמארי רכזת שפה
  • בי"ס "הרא"ל" ראשל"צ
  • בי"ס "אורות עציון" בנים אפרת - מאת  חיים ביאליק רכז עברית
  • בי"ס "רמב"ם" בית דגן - מאת איריס צברי רכזת שפה
  • בי"ס "רמת מודיעים" חשמונאים - מאת אפרת הימלפרב רכזת שפה
  • מחוז ירושלים - מאת יפה חן מנחה מחוזית


"מרוץ הצבי" תשס"ז

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  06/02/2013  

עדכוני rss