education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
אתר נקדימון
מנהלת תוכן האתר בהיסטוריה - ורדה מאור
 

כל המורים להיסטוריה בחמ"ד מתבקשים לעקוב אחרי ההודעות ופרסומים באתר נקדימון שהוא למעשה מרכז הדרכה. איננו רשאים לשלוח דיוור לבתי המורים על כן דרך התקשורת הקבועה והמהירה תהיה דרך האתר בו נפרסם קטעי מקורות לניתוח כתרגול בהוראה וכדרך תירגול לקראת הבחינה. כמו כן נפרסם בו שיעורים לדוגמא בהם יבואו לידי ביטוי מיומנויות חשיבה שיעמיקו את הבנת הנלמד.

 

מורים שעדיין לא רשומים לאתר ייפנו לורדה מאור, טל' 050-8779589.

רשימת מדריכים תפורסם בקרוב באתר. כן יפורסמו באתר סדרי ההשתלמויות בתשס"ט.

 

 

  לכניסה לאתר לחצו כאן 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2015  

עדכוני rss