education - חינוך
מינהל החינוך הדתי
 
   
 
 
 
 
 
 
ירושלים
הצעות, חומרים ודוגמאות
 

נושא שנתי בשנת תש"ע

תודות למשתתפים

מאמרים ועקרונות

חומרי למידה

 

הרב שמואל כ"ץ רב בית ספר ממ"ד תורני הר נוף ואולפנת חורב ירושלים

לכל המורים , הנכם מוזמנים לשלוח חומרים בנושא ירושלים.

נא העבירו את החומרים לדוא"ל

avia2256@gmail.com

התמונות באדיבות "והראנו בבנינו"

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  13/03/2015  

עדכוני rss