education - חינוך מינהל החינוך הדתי - חיים במשפחה
 
   
 
 
 
 
 
 
ערכה 1 - המשפחה הדתית
חינוך להתמודדות בעולם משתנה
 

תמונה מוטבעת 2

הערכה "המשפחה הדתית"  נמצאת בספריות בתי הספר העל יסודיים  ואצל המובילים הבית ספריים.  במידה ואין ערכה בבית ספרכם, נא פנו למדריך/כה המחוזי/ת.

חדש! תכנית ספירלית לבנות בכיתות ז' - י"ב

חדש! תכנית ספירלית לבנים בכיתות ז' - י"ב

חמד של משפחה

 

 שער ראשון - מתבגרים

מתבגרים – רקע והקדמה

קבלת החלטות

ההתבגרות מהי?

המתבגר במשפחה

שליטה על היצר – משימה אפשרית?!

סיכויים וסיכונים

בושה, מבוכה, דימוי עצמי וצניעות

מאמרים וספרים להרחבה

"שמירת הברית"

רשימת שירים נוספים בנושא

תמיכה חברתית

 

 

שער שני - חברות

צרכים וציפיות

קשיים בחברות

"בינו לבינה" במקורות היהדות

פרידה

"בינו לבינה" בגיל הנעורים

רשימת שירים בנושא

 מאפייני חברות בין שני המינים

 

 

שער שלישי – לקראת הקמת משפחה

אהבה והתאהבות

תקשורת

אהבה – סיכוי וסיכון

גבריות ונשיות

בחירת בן זוג או בת זוג

חיי הזוג הנשוי

נישואין לשם מה?

רשימת שירים בנושא

 

ביבליוגרפיה

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  07/12/2018  

עדכוני rss