education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
אקלים מיטבי
 

עקרונות לב לדעת

כלים לשיפור אקלים

מצגת המתארת את האיך, הלמה וגם מספר מודלים.

לשאלות, הבהרות ועזרה בנושא ניתן לפנות למנחה המחוזית בנושא החינוך החברתי ערכי במחוזכם.

בהצלחה

 

כלי עזר

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  12/04/2013  

עדכוני rss