education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
שגרירים
 

 

 

 

הבניין המידותי הוא שלד אישיותו של האדם. השגת היעד החינוכי של בניין מידות באישיותו של התלמיד דורשת תכנית חינוכית מובנית, הכוללת:

 1. הגדרה מפורטת של המידות והתכונות שרוצים לפתח;
 2. הגדרה של התוצאות המצופות, בהתאם לגיל התלמידים ולשלבי התפתחותם;
 3. קביעת דרכי העבודה, חומרי הלימוד וסוגי הפעילויות;
 4. הקצאת משאבי זמן, ידע והדרכה;
 5. קביעת תאריכי יעד להערכה;
 6. קביעת דרכי הערכה להישגים החינוכיים (משימה חדשה ומאתגרת);
 7. מינוי אחראי לתכנית;
 8. מינוי אחראי להערכה;
 9. קבלת אחריות אישית של המחנך להתפתחות התלמיד;
 10. שיתוף תלמידים והורים בקבלת החלטות ובנטילת אחריות
 11. שילוב התכנים החינוכיים בכלל הלמידה והפעילויות המתקיימות בבית הספר, הפורמאליות והבלתי פורמאליות

 

מתוך התכנית החינוכית לבתי הספר הממ"ד היסודיים

 

בנין המידות

תהליך

למידה

הפנמה

יישום

למנהל

צעדים לקראת התקדמות בי"ס עציון

 

שיפור התנהגות עי חיזוקים

אהבת ישראל  מרכז פסג"ה מחשבת בצלאל 

תכנית עבודה  בי"ס תחכמוני חדרה

תכנית עבודה בית הספר הארי מגדל העמק

תכנית עבודה בי"ס עציון

למורים

מחוון לבנין המידות

תמונת מצב עתידית בי"ס עציון

דוגמאות לשאלות סביב בנין המידות  

פתיח למידות ביס הארי מגדל העמק

המידות במשפחה ביס הדסים יקנעם

כתיבת עבודה חקר בנושא מידות בי"ס עציון 

חומרים לפי מידות מסוימות

מערכי שיעור על מידות, בית הספר הארי מגדל העמק

מעקב ביקור חולים ביה"ס אור השרון

הערכת מורה בנושא מידות  

מוכן לתלמיד

דוגמת תעודה למידות בי"ס עוזיאל אשקלון

אגדות ומידות

 סרגל המידות

עבודות חקר הסוד שביסוד לכתות א-ג

הפסקה פעילה מידות ביה"ס אור השרון

חשבון נפש תלמיד ביה"ס אור השרון

 עבודות חקר הסוד שביסוד לכתות ד-ו 

ערכים ומידות במקרא דוגמא הרב יצחק עמרני

חוברת עבודה"הסוד שביסוד עורכת רות טובול

דף משוב לחדר רוגע

חדר אתגרים ביה"ס אור השרון   

מידת הגבורה

 מידת הגבורה בפסח בי"ס עציון 

 הגבורה שאלון למורה בי"ס עציון  

 גבורה תעודה בי"ס עציון 

מידת הסבלנות

 דירוג כתה סובלנות והקשבה  ביה"ס אור השרון

 מעקב סובלנות והקשבה ביה"ס אור השרון

 צק לתלמיד על סובלנות  ביה"ס אור השרון

 שאלון סובלנות והקשבה ביה"ס אור השרון

 תוכנית מידת הסובלנות ביה"ס אור השרון

שאלון על מידת הסבלנות

מידת הזהירות

 זהירות ומשלי רבקה שחור

מומלץ לעיין בדף המידות של אתר רבני בתי ספר

 

 •  
   

      תאריך עדכון אחרון:  12/04/2013  

  עדכוני rss