education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
מערך השתלמויות
 
  • קורס להכשרת מנחים ביעוץ

הקורס מתקיים בכל המחוזות(דרום, חיפה, ירושלים, רמת גן) וכולל 7 מפגשים מחוזיים ו2 ארציים המתקיימים בפסגת רמת גן. הקורס משותף לכל המגזרים .

הקורס מקנה ידע מקצועי, כלים, למידות מתקדמות בכישורי חיים והבנת תהליכים תוך אישיים בהנחיה והובלת קבוצות.

  • מפגשי הטמעה ליועצים לפי מחוזות

לכל מחוז מבנה אירגוני מותאם שמטרתו היא לתת תמיכה ,כלים וידע לקידום הפעלת כישורי חיים בבתי הספר תוך דגש על העבודה המשותפת עם תוכנית מפתח הלב מתוך אמונה ושותפים נוספים במערכת.

המפגשים מתקיימים פעם בחודש, או שלוש פעמים בשנה בהתאם להחלטת הפיקוח וצורכי המחוז.

  • השתלמות חד יומית בקיץ

בכל קיץ אנו מקיימים השתלמות חד יומית אשר עוסקת בנושא השנתי של משרד החינוך או בנושא משמעותי ורלונטי אחר שנבחר על ידי הפיקוח על פי מודל העבודה בכישורי חיים תוך הדגשת העקרונות וחידוד הידע והלמידות הייחודיות לתחום זה.

  • כנס בחכמה מחוזי

לקראת סוף שנת הלימודים או בתחילת החופש מתקיים בכל מחוז "כנס בחכמ"ה מחוזי " שמטרתו היא להזמין ללמידה משותפת את הצוותים הבית ספריים של אותו מחוז ולשים דגש על נושא אחד אותו נרצה לקדם במהלך השנה.

כנס זה מתקיים בשיתוף מדריכת בחכמ"ה ומדריכת כישורי חיים מחוזית.

 

מערך השתלמויות
 
 

    תאריך עדכון אחרון:  06/04/2013  

עדכוני rss