education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
מערכי שיעור
 

 

 מערכי השיעור ממויינים לפי כתות

 לכתה א

 לכתה ב

 לכתה ג 

 לכתה ד

 

לכתה ה

 

  לכתה ו

 

 

מערכי שיעור לכישורי חיים התוכנית המתואמת- לפי חודשים. תשע"ו

חודש

נושא חודשי

אלול,

תשרי

התחלה חדשה

מודעות עצמית בדגש על זיהוי הכוחות שלי

חשון

פיתוח כישורים חברתיים

כסלו

קבלת האחר

טבת

ניהול קונפליקטים בין אישיים

שבט

אחריות אישית וחברתית

אדר א'

רגשות וויסות רגשי

אדר ב'

מניעת אלימות

ניסן, אייר

מוגנות במצבי סיכון, לחץ ומשבר

סיוון

הכנה לחופש הגדול חמד של חופש

סיכום ופרידה

 
 
חלוקת נושאים לשנת תשע"ב. בשנת תשע"ו שינויים קלים ראו בחלוקה לכתות

 

 

כיתה א'

כיתה ב'

כיתה ג'

כיתה ד'

כיתה ה'

כיתה ו'

 

אלול

פתיחת שנה- הכרות  עם המרחב הבית ספרי והדמויות המשמעותיות    

פתיחת שנה- העמקת הכרות

פתיחת שנה- העמקת הכרות. ביסוס של החוקים והכללים של בית הספר

פתיחת שנה- העמקת הכרות. ביסוס של החוקים והכללים של בית הספר

 

פתיחת שנה- העמקת הכרות. ביסוס של החוקים והכללים של בית הספר

 

פתיחת שנה- העמקת הכרות. ביסוס של החוקים והכללים של בית הספר

 

 

תשרי

הכרות עם ה אני במעבר ובשינוי

מודעות לגוף ולרגשות

הכרות עם האני. זיהוי חוזקות

מודעות עצמית- אני כלומד

הכרות עם האני. זיהוי חוזקות

מודעות עצמית-"מבחוץ ומבפנים"

 

חשוון

"טובים השניים מן האחד" . אני והחברה

התחלקות עם חברים

על מגרש המשחקים

התבססות בקבוצה החברתית של הכיתה

כישורי חברות

כישורים חברתיים

 

כסלו

המשפחה שלי

"בסוד רגשות"

להכיר את הרגשות שלי ולהתמודד איתם

כישורי חברות וניהול עצמי במצבי דחייה

תקשורת אסרטיבית

קבלת החלטות ובחירת חטיבת ביניים

 

טבת

פתרון בעיות- "סוף מעשה במחשבה תחילה"

מתמודדים עם בעיות- מקבלים החלטות

תקשורת לא אלימה. איך פותרים סכסוכים

פתרון קונפליקטים

דילמות, קונפליקטים בין אישיים וסכסוכי חברות

הכרות עם שינויים גופניים ורגשיים-תחילת ההתבגרות

 

שבט

להיות תלמידים

למידה

להיות עצמאי יותר

למידה

מצבים המזמינים קבלת החלטות

הכנה לראיונות אישיים וקבוצתיים

 

אדר

תקשורת בין אישית- פיתוח מיומנויות הקשבה

תקשורת מילולית

 על שפת הגוף והקשבה

על שפת הגוף והקשבה

מצבים הדורשים כישורי חיים

משמעות קבוצת הגיל בגיל ההתבגרות

חברות

 

ניסן

תקשורת בין אישית

הקשבה

תקשורת בין אישית

תקשורת בין אישית

מצבים הדורשים כישורי חיים

תקשורת בקשר עם חברים והורים

 

אייר

אני יודע לשמור על עצמי- התמודדות עם מצבי פיתוי

מוגנות ושמירה על הגוף

 

 

 

 

חומרים מסוכנים

התמודדות עם מצבי לחץ

שימוש נבון באינטרנט

מתכוננים למעבר לחטיבת ביניים

 

סיון

מפגש עם זרים

הכנה לחופש הגדול

הכנה לחופש הגדול

הכנה לחופש הגדול

הכנה לחופש הגדול

על קבלת החלטות וגמישות בחשיבה

מניעת עישון והטרדה מינית

חיזוק התמודדות עם פיתויים

 

תמוז

סיכום שנה ופרידה

סיכום שנה ופרידה

סיכום שנה ופרידה

סיכום שנה ופרידה

סיכום שנה ופרידה

סיכום שנה ופרידה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  06/08/2015  

עדכוני rss