education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
חידון ואהבת ארצי של החמ"ד להליכות עולם ומידות טובות
והשנה תשע"ז בנושא העוז והענווה
 

לאור דמות מופת השנה:
העֹז = הרב שלמה גורן. והענווה = הרבנית צפייה גורן

מטרות

  1. לחיות את ההלכה – מחנך לערכים וקרוב לחיי היום יום של הילדים, כמסגרת חיים מנחה ומובילה
  2.  לעגן את המידות והערכים כהליכות עולם – שלא יהיו המידות והערכים רק בתחום הנימוסים כהמלצה, אלא כזכות שהיא חובה
  3.  להאהיב ולהעצים את החוויה שבלמידה – להעלאת והנפת רמת הידיעות וההישגים

לפרטים

להירשם בקישור. לפרטים פנו במייל

פירוט נושאי החידון:


תכני החידון {ב-3 יחידות}:
1. הליכות עולם = ט"ו בשבט וארץ ישראל. יום העצמאות ויום ירושלים. ימי הגאולה. לחץ כאן להורדת חומר הלימוד
2. חזון החמד מחולל מציאות - טיפוח זהות ציונית דתית: יובל 50 לשחרור ירושלים.
3. ומידות טובות - מנפלאות דמות מופת השנה.
       * החומר: יישלח לנרשמים מיד לאחר חופשת סוכות.
במהלך ייחודי! לאפשר לכל תלמיד להתחבר ממקום הכישרון המיוחד לו –
החידון מתקיים גם ברמת הידע וגם ברמת יצירה

מסלול החידון

ידע

יצירה

התחום

ידע

אומנות

מוסיקה

ספרות

הנושא

חידון הידע וההתנהגות

פרויקט יצירה

שיר המעלות

תחרות הסיפור האישי

פירוט

לומדים

יודעים

ילדי החמד בונים את ירושלים במעשים טובים.

ילדי החמ"ד כותבים ושרים לירושלים.

ילדי החמ"ד מספרים על ירושלים שלי.

 נהלי החידון

א. מינוי רכז חידון – מתבקש למנות רכז/ת חידון מוסדי (הרב, או רכזת תושב"ע או חינוך חברתי).

ב. כל החומר + שאלון שינון + סט המבחן: יישלחו לרכז/ת בכל שלב בהתאם ובסמוך למועד.

שלב א

שלב ב הנחיות

השלב המוסדי חומרים: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

לוח זמנים

השלב:

הכיתתי

המוסדי

מחוזי

הארצי

המועד:

עד כ"ט בטבת ה'תשע"ז

(27/01/2017)

עד י"ט באדר ה'תשע"ז

(17/03/2017)

שבוע החמ"ד

י"ג באייר

ה'תשע"ז

יום שלישי

(9/5/2017)

י"ח בסיוון ה'תשע"ז

יום שני שעה 11:00

(12/6/2017)


 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  17/03/2017  

עדכוני rss