education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
פסח
 

 חומרים רבים באתר רבני בתי ספר

דגשים לקראת פסח הרב עמירם אלבה תשעג

 מערך דגשים ודברים לפסח למלמדים בגן וגננות  הרב דן בזק

 הלכות פסח הרב אלחנן פרינץ

 מסרים ודגשים לקראת פסח

 מושגים ביהדות פסח הרב שמואל כץ

מושגים + מבחן הר נוף בנות הרב שמואל כץ

 משחק מצא את ההבדלים בין חמץ למצה

 משחק בדיקת חמץ  מושגים הקשורים לפסח

 סימני הסדר למחנך ילדי ישראל

 
 
 

מושגים והלכות לפסח+מבחן, יסודי הרב שמואל כץ

ליל הסדר, מגיד, דיינו הרב שמואל כץ

הלכות פסח, מושגים+מבחן - על יסודי הרב שמואל כץ

פסח - אמונה והודיה - דפי לימוד, על יסודי הרב שמואל כץ

 מצות סיפור יציאת מצרים - דפי לימוד שאלות, על יסודי הרב שמואל כץ

יציאת מצרים מקורות הרב שמואל כץ

 מצגת הלכות פסח הרב אמנון פרנקל

 ברכת האילנות נוסחים שונים הרב שמואל כץ

ברכת האילנות הרב שמואל כץ

 
משחק לרכישה תמונה קישור לרכישה
 

 פסח שאלות לליל הסדר מורחב וכולל כרטיסיות לגזירה עמירם אלבה

 פסח שאלות לליל הסדר מקוצר עמירם אלבה

 הוא והיא הרב עמי צברי

 פסח - שאלות לליל הסדר - מתומצת

 פסח - שאלות מרכזיות

 פסח - שאלות שמאחוריהן מסרי ליל הסדר

 קושיות הילד צודק הרב עמי צברי

 שאלות לליל הסדר הרב עמי צברי

 

חידון פסח חלק א הרב שלומי דמנטמן

חידון פסח חלק ב הרב שלומי דמנטמן

חידון פסח חלק ג הרב שלומי דמנטמן

חידון פסח חלק ד הרב שלומי דמנטמן

דפי הלכה לפסח כיתות א ב הרב ברוך פרקש

דפי הלכה לפסח כיתות ג ד הרב ברוך פרקש

דפי הלכה לפסח כיתות ה ו הרב ברוך פרקש

דפי הלכה לפסח כיתות ז ח הרב ברוך פרקש

 חידות לקראת פסח חידה ליום:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

הגדה של פסח ללא כריכה עם אחד מי יודע הרב אריאל טובול

ההגדה שלי בסיסי הרב אריאל טובול

ההגדה שלי דפים פנימיים ללא כריכה הרב אריאל טובול

ההגדה שלי כריכה הרב אריאל טובול

כיתוב להגדה שלי הרב אריאל טובול

ציורים לקערת ליל הסדר בהגדה שלי הרב אריאל טובול

 חוברת דיני חג הפסח - כתה ב

חוברת חידושים לפסח - לכיתה ב

תשובות לחוברת חידושים לפסח -כיתה ב

חוברת חידושים לפסח - לכיתה ג

קובץ פתוח של חוברת פסח לתיקונים ושינויים

תשובות לחוברת חידושים לפסח -כיתה ג

 חידון פסח א הרב עמי צברי

חידון פסח ב הרב עמי צברי

תחנות בסיפור יציאת מצרים דבורה רוזמן

כהן לוי ישראל והבאתי, פסח מצה ומרור דבורה רוזמן

נקי לפסח דבורה רוזמן

הרואה עצי מאכל בפריחתם בימי ניסן דבורה רוזמן

קערה של פסח דבורה רוזמן

4 לשונות הגאולה דבורה רוזמן

דפי צביעה פריחה דבורה רוזמן

 דברים שאין לזרוק בפסח הרב עמי צברי

אב הגדה הרב עמי צברי

אחד מי יודע הרב עמי צברי

אלפון לפסח1 הרב עמי צברי

 

 

 ליל הסדר הלכות ליל הסדר על פי הרב הלוי

 לוח מעשים טובים בחופשת הפסח דבורה רוזמן

 צלחת סדר מתח קו הרב יאיר לבני

 הלכות חמץ הרב יאיר לבני

 יהודי לוב יוצאים ממצרים לירושלים הרב יאיר לבני

 לימוד ההגדה לשיעורי שפה כיתות ד-ו

 הגדה של פסח לכיתות אב מיכל קירשטיין ואילנית חדד

 סיפור לילדים- מעשה בחכמים בבני ברק הרב יאיר לבני

 
 

 דיני חמץ הרב יאיר לבני

 דיני בדיקת חמץ וביעורו הרב יאיר לבני

 הגדה של פסח  טלי נאמבורג

 שלושים חידות לליל הסדר אלון מזרחי

 לקט שעשועונים הרב עמי צברי

 משחקים לליל הסדר הרב עמי צברי

 מי רוצה להיות מליונר הרב עמי צברי

הלכה יומית הלכות פסח

 
 

 הגדה עם חידות מעוצבת אוהל שילה לא להפצה מסחרית

 לסדר  בית ספרי הגדה של פסח

 חופשינון משימות לחופשת פסח אבי ברקאי

 לימוד ישתבח לחופשת פסח

 תירגול קריאה לחופשת פסח

 אפיקומן לליל הסדר שאלות ערוכות

 חידון יציאת מצרים לליל הסדר  הרב חנניה מלכה

 חידות את פש לליל הסדר

 

לחיי העם הזה שיר לליל הסדר עמירם אלבה

פסח  שאלות שמאחוריהן מסרי ליל הסדר

 שאלות ועוד לליל הסדר הרב מרדכי אפרתי

 שלושים חידות לליל הסדר אלון מזרחי

 חידון שיר השירים

 פסח ארבעה בנים

 פסח חדונים מן ההגדה

פסח מושגים

 

 

 פסח שאלות קצשע

 מצגת דיני פסח הרב יאיר לבני

 מבצע פסח הרב חנניה מלכה

 ברכת האילנות הרב שמואל כץ

משחק מסלול לפסח קרן אורנבוך

משימה למשחק מסלול קרן אורנבוך

נכון לא נכון למשחק מסלול קרן אורנבוך

שאלות למשחק מסלול קרן אורנבוך

 קישור לאתר עם הלכות וסרטון לזכר הרב שלמה מן ההר

 שיר חד גדיא יוחאי בן אב"י ושחקני ערוץ מאיר

 הכשרת כלים הלכה למעשה

שאלות פסח עפ קצשוע ערוך אלחנן שטראוס

מבצע חזרה פסח חנן אפשטיין

ספור לפסח כאילו יצא ממצרים עפ"י שיעור של הרב איציק אמתי

ימי ספירת העומר הרב שמואל כץ 

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  03/04/2016  

עדכוני rss