education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
שמיטה
 

  • מערכי שיעורים על פי כרזות של חיוך לערכים
  1. טעמי השמיטה בין אדם לחבירו
  2. טעמי השמיטה בין אדם למקום
  3. מלאכות דאורייתא
  4. מלאכות דרבנן
  5. גידולים בתוך חממה ובית
  6. ירקות בשנת שמיטה והיתר המכירה
  7. אכילת פירות בשביעית ואוצר בית דין

שיר השמיטה

הצגת שמיטה

דף משימה1 לשמיטה

דף משימה 2תפזורת לשמיטה

דף משימה 3 קדושת פירות שביעית

דף משימה 4 הצגה לפניך

מקורות לשמיטה

דף משימה 5 דוכן פירות בשביעית

חומרים של הרב שמואל כץ

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  04/01/2015  

עדכוני rss