education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
שמיטת כספים והקהל
 

שמיטת כספים

מאמרים אוצר הארץ

חוברת שמיטת כספים הרבנות הראשית דוגמאות פרוזבול 1 2 3

שיעור הרב שמואל דביר

ראש השנה תשעו ופרוזבול הרב שמואל רוזנברג

שמיטת כספים ופרוזבול בימינו הרב שמואל כץ

שמיטת כספים - דפי לימוד הרב שמואל כץ

שמיטת כספים - דף מקורות  הרב שמואל כץ

שמיטת כספים - 2 דפי מקורות  הרב שמואל כץ

שמיטת כספים נדיבי ארץ  הרב שמואל כץ

מצגת הרב אמיר בראון

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הקהל

 חוברת זכר להקהל מינהל החינוך הדתי

סרטון למעמד הקהל בחמד מעלה

הקהל - טעמי המצוה, מקורות     הרב שמואל כץ

הקהל-דפי לימוד הרב שמואל כץ

הקהל דף לימוד הרב יחזקאל קנטר 

מצות הקהל - כתב חידההרב שמואל כץ

מצות הקהל - כתב חידה ללא הפנייה למקורות הרב שמואל כץ

בינגו הקהל מצגת טבלה חידות אבי פרץ

מעמדי הקהל מטעם מכון המקדש

 הנחיות למעמד הקהל

הצעה לטקס הקהל

שיר הקהל ביה"ס נעם חיים

 חומרים של ואהבת:

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    תאריך עדכון אחרון:  19/10/2015  

עדכוני rss