education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
הוראת תנ"ך
 
אתר בני ציון בונים קומה בתנ"ך 
ערכים ומדות במקרא הרב יצחק עמרני
 
תכנית הלימודים המעודכנת לבתי הספר היסודיים בתנ"ך מופיעה באתר המפמ"ר להוראת תנ"ך
 
.חומרים מלווים והנחיות מופיעים באתר ללמוד וללמד
 
 

    תאריך עדכון אחרון:  20/08/2017  

עדכוני rss