education - חינוך מינהל החינוך הדתי -יסודי
 
   
 
 
 
 
 
 
הוראת תנ"ך
 
ערכים ומדות במקרא הרב יצחק עמרני
 
תכנית הלימודים המעודכנת לבתי הספר היסודיים בתנ"ך מופיעה באתר המפמ"ר להוראת תנ"ך
 
.חומרים מלווים והנחיות מופיעים באתר ללמוד וללמד
 
 

    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2016  

עדכוני rss